Tijdens zijn welkomstwoord op de Damiaanactiedag op 18 november 2017 zei de algemeen directeur Alex Jaucot van Damiaanactie: “Onze diepgaande inspiratiebron blijft de figuur van Damiaan, van Raoul Follereau, van Frans Hemerijckx en van Claire Vellut. De eerste ook bekend als de apostel van de leprapatiënten, de tweede als de advocaat van de leprapatiënten, de derde als Mozes van de lepra, de voorvechter van het concept van ‘de klinieken onder de bomen’ en de vierde heeft bij mijn weten nog geen dergelijke bijnaam gekregen waarmee deze bijzondere personen een uitzonderlijke stempel op hun tijd hebben gedrukt”.

Copyright Damiaanactie

Copyright Damiaanactie

Onder het motto ‘Allen samen in actie tegen lepra’ zet Damiaanactie tijdens de januaricampagne (26, 27 en 28 januari 2018) haar strijd tegen lepra onverminderd verder. De vrijwilligers verkopen dan de gekende stiftjes. Voor een pakje van vier betaal je 6 euro. Instellingen, parochies, scholen en verenigingen die willen meewerken aan de actie tegen lepra kunnen terecht bij Damiaanactie, Leopold II-laan 263, 1081 Brussel. Telefoon 02/422 59 11. Alle info vindt men op www.damiaanactie.be. Het e-mail adres is info@damiaanactie.be en giften (fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro) kunnen gestort worden op het rekeningnummer BE05 0000 0000 7575 – BIC BPOTBEB1 van Damiaanactie, 1081 Brussel. Allen samen in actie tegen lepra!

AngryBirds_3D_Web_300x250_NL