Het Damiaanfonds van de KU Leuven wil samen met zijn partners zorg dragen voor het cultureel en spiritueel erfgoed van Pater Damiaan (1840-1889). Damiaan bracht een wereldwijd netwerk tot stand van solidariteit voor uitgesloten en kwetsbare medemensen. Een nalatenschap die tot vandaag de dag nog steeds brandend actueel is.

Een Damiaanprijs

Ook vandaag kiezen talrijke individuen en organisaties in de geest van Damiaan voor wie niet langer meetelt en buitenspel staat in onze soms harde en kille samenleving. Het Damiaanfonds wil deze initiatieven via academisch onderwijs, onderzoek en bredere maatschappelijke en educatieve projecten helpen het verschil te maken en de brede samenleving wakker te schudden voor de noden en de wensen van kwetsbare medemensen.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

Daarom reikt het Damiaanfonds jaarlijks een Damiaanprijs uit aan een organisatie of een project als erkenning voor hun aandacht en inzet voor kwetsbare medemensen. De prijs is een Damiaankunstwerk van de hand van beeldhouwer Willy Peeters.

De Damiaanprijs 2018 wordt plechtig uitgereikt op zondag 13 mei 2018 om 12 uur in het Damiaancentrum (Sint-Antoniusberg 5, Leuven).

Wie verdient volgens u de volgende Damien Award?

De Damiaanprijs ging in 2017 naar de Sint-Michielsbeweging die in heel Vlaanderen actief is. De Sint-Michielsbeweging staat voor een eigentijdse beleving van het christelijke geloof, in de geest van Damiaan, gekenmerkt door openheid en respect voor iedereen. Ze weet jonge mensen te inspireren om zich te engageren voor een betere en meer inclusieve samenleving. Deze beweging krijgt van onderuit gestalte en kan blijven voortbestaan dankzij de steun, sympathie en inzet van talrijke vrijwilligers.

Copyright Damiaan Vandaag

Copyright Damiaan Vandaag

 

Wie de volgende Damiaanprijs krijgt, staat nog niet vast. Help ons mee een goede keuze te maken door zelf een organisatie of project te nomineren. Bezorg ons de naam en contactgegevens van de organisatie of het project en een korte motivatie (enkele regels) waarin je uitlegt waarom die organisatie of dat project de prijs verdient.

Nominaties kunt u tot en met woensdag 14 februari 2018 doorsturen naar info@damiaanvandaag.be of Damiaanfonds, Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven.