In de rij van publicaties over Kalaupapa, Molokaï, waar van 1866 tot en met 1969 een leprakolonie gevestigd was, neemt het recent verschenen Kalaupapa Place Names van John Clark ongetwijfeld een bijzondere plaats in. Vertrekkend van een lijst van bekende en allang vergeten plaatsnamen gelinkt aan het schiereiland Kalaupapa doorzocht hij minutieus talrijke Hawaïaanse kranten, bijgestaan door twee ervaren vertalers. Dat resulteerde in deze originele geschiedenis van Kalaupapa.

Wat we al wisten uit eerdere baanbrekende studies over de geschiedenis van Kalaupapa van o.a. de Amerikaanse onderzoekers Anwei Law en Kerri Inglis, komt ook in deze geschiedenis opnieuw duidelijk naar voren. De bewoners van Kalaupapa, samengebracht vanuit de naburige eilanden, vormden een actieve, bruisende gemeenschap. Ze probeerden een zo ‘normaal’ mogelijk leven te leiden ondanks hun ziekte. Naast een inkijk in het dagelijkse leven op Kalaupapa, geven de bestudeerde krantenartikelen ook heel wat informatie over de toenmalige medische aanpak van de ziekte en de omgang met de alomtegenwoordigheid van de dood.

Deze geschiedenis, opgevat als een unieke, becommentarieerde verzameling van opgediepte Hawaïaanse krantenartikelen, bevat een schat aan informatie voor wie op zoek is naar een Hawaïaans perspectief op de geschiedenis van Kalaupapa, waarin ook het leven en werk van Pater Damiaan een plaats heeft.

John R.K. Clark, Kalaupapa Place Names: Waikolu to Nihoa, Honolulu: University of Hawai`i Press, 2018.