Van 24 tot en met 26 mei 2018 organiseren het Europese SPES-instituut, het Instituut voor Leiderschap en Sociale Ethiek en Damiaan Vandaag de meerdaagse internationale SPES-conferentie The Will to Serve: Inspiring Models of Servant Leadership and Social Entrepreneurship (‘De wil om te dienen: inspirerende voorbeelden van dienend leiderschap en sociaal ondernemerschap’).

Zulke inspirerende voorbeelden bieden een tegengewicht voor het ongebreidelde winststreven en de niets ontziende machtshonger in de politieke, economische en religieuze wereld. Ze houden onze samenleving een spiegel voor en dragen bij tot een warmere, menselijkere en zorgzamere samenleving waarin politiek, economie en religie werkelijk bijdragen tot meer levenskwaliteit en menswaardigheid. Zulk inspirerend voorbeeld is pater Damiaan. Op zaterdagvoormiddag 26 mei houdt de conferentie halt in het Damiaancentrum. Dan geeft o.a. professor Johan Verstraeten (Faculiteit Theologie en Religiewetenschappen KULeuven) een lezing over Damiaan als dienend leider en sociaal ondernemer.

Voor meer info over het programma, klik hier.