Het ‘portret met de strohoed’ dat Edward Clifford maakte van Pater Damiaan verwierf in de loop der jaren de status van Damiaanicoon. Over de geschiedenis van Damiaan en Clifford is het laatste woord nog lang niet gezegd. Recentelijk werden wel enkele nieuwe bladzijden geschreven.

Buitenlandse interesse

We werden ons opnieuw bewust van het uitzonderlijke karakter van de Cliffordtekening in de collectie van het Damiaancentrum in Leuven naar aanleiding van een vraag van Douglas Schoenherr, kunsthistoricus en erecurator van de National Gallery van Canada in Ottawa.

Copyright Paul Laes

In het kader van zijn onderzoek naar de ‘Stigmatisatie van Sint-Franciscus’ van Edward Burne-Jones, een geschenk van de kunstenaar aan Pater Damiaan, wilde hij meer weten over de relatie tussen Pater Damiaan en Edward Clifford. Die laatste bracht immers dit schilderijtje mee naar Molokaï toen hij bij Damiaan op bezoek kwam. Een reeks uitzonderlijke tekeningen en tal van ‘Damiaanrelikwieën’ die we de heer Schoenherr konden tonen, overtrof diens verwachtingen.

Een digitale expo en een bijzonder boek

Wij grijpen dit moment van internationale interesse voor een Vlaams topstuk aan om de volledige collectie van Cliffordtekeningen die bewaard wordt in Leuven onder de aandacht te brengen met een digitale expo in samenwerking met Erfgoedcel Leuven.

Copyright Damiaan Vandaag

Een relaas over zijn bezoek aan Damiaan publiceerde Clifford in 1889 in het boekje Father Damien. A journey from Cashmere to his home in Hawaii. Dit verhaal werd in 1904 nogmaals gepubliceerd in een verzamelwerk met als titel Father Damien and others. Recent stelden we echter vast dat in het exemplaar van dit boek, bewaard in het Damiaan Documentatie en Informatie Centrum in Leuven, vier bladzijden ontbreken net aan het einde van het verhaal over Pater Damiaan.

Copyright Damiaan Vandaag

Het is pas wanneer men de begeleidende brieven van Edward Clifford aan pater overste Maurice Raepseat (Damiaancollectie, nr. 176) naast het boek legt dat het duidelijk wordt dat het hier gaat om een uitzonderlijk voorbeeld van zelfcensuur.

Copyright Damiaan Vandaag

Dit ‘boek met een hoek af’  maakt daarom ook deel uit van de gelijknamige expo die nog tot en met 9 mei 2018 loopt op KADOC-KU Leuven (Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven). Meer info, klik hier.

Met dank aan Erfgoedcel Leuven, in het bijzonder mevr. Petra Grooteman en  dhr. Paul Laes