Het algemene bestuur van de Congregatie van de Heilige Harten in Rome heeft een vuistdikke publicatie uitgegeven met de 353 (gekende) brieven van Damiaan, vertaald in het Engels. Een honderdtwintigtal van deze brieven wordt bewaard in de archiefcollectie van de paters van de Heilige Harten in Leuven. De Leuvense paters en archiefmedewerkers werkten actief mee aan deze uitgave.

Brief Pater Damiaan aan zijn broer Pamfiel, Kalawao, 14 maart 1876
(Copyright Damiaan Vandaag)

De algemene postulator David Reid legt in de inleiding uit hoe deze brieven een lange geschiedenis vertellen. Ze leren ons de mens Damiaan beter kennen. Misschien zijn ze zelfs meer relevant dan een biografie omdat ze geschreven werden zonder enige pretentie en evenmin met de bedoeling gepubliceerd te worden. Extra notities bij de briefvertalingen geven extra toelichting en helpen de lezer de historische context beter te verstaan.

Copyright Damiaan Vandaag

De Spaanse en Franse vertaling zijn in voorbereiding. Dit werk is de vrucht van heel wat samenwerking, een beetje in de stijl van Damiaan zelf, die samenwerking hoog in het vaandel droeg. Ondertussen is er ook een digitale kritische uitgave in voorbereiding met de brieven van Damiaan in hun oorspronkelijke talen.