Het Damiaanfonds van de KU Leuven reikt de Damien Award/Damiaanprijs 2018 uit aan het Vluchtelingenhuis Wilsele, Leuven. Mensen op de vlucht vinden er in de geest van Damiaan een open deur en gastvrije thuis, tijdelijke opvang en intensieve begeleiding op weg naar een beter, menswaardig bestaan. De prijsuitreiking vond plaats op zondag 13 mei in het Damiaancentrum (Sint-Antoniusberg 5, Leuven).

Een Damien Award/Damiaanprijs

Het Damiaanfonds van de KU Leuven wil samen met zijn partners zorg dragen voor het cultureel en spiritueel erfgoed van Pater Damiaan (1840-1889). Damiaan bracht een wereldwijd netwerk tot stand van solidariteit voor uitgesloten en kwetsbare medemensen.

Ook vandaag kiezen talrijke individuen en organisaties in de geest van Damiaan voor wie niet langer meetelt en buitenspel staat in onze soms harde en kille samenleving. Het Damiaanfonds wil deze initiatieven via academisch onderwijs, onderzoek en bredere maatschappelijke en educatieve projecten helpen het verschil te maken en de brede samenleving wakker te schudden voor de noden en de wensen van kwetsbare medemensen.

Copyright Damiaan Vandaag

Het Damiaanfonds rijkt daarom jaarlijks een Damien Award/Damiaanprijs uit aan een organisatie of een initiatief als erkenning voor hun aandacht en inzet voor kwetsbare medemensen. Dit jaar wordt deze award, een kunstwerk van de hand van de Leuvense kunstenaar Willy Peeters, voor de derde maal uitgereikt.

Het Vluchtelingenhuis

De derde Damien Award/Damiaanprijs gaat naar het Vluchtelingenhuis in Wilsele, Leuven. Het Vluchtelingenhuis is een project van de vzw Recht op Migratie. Mensen op de vlucht vinden er een open deur en gastvrije thuis, (tijdelijke) opvang en intensieve begeleiding. Het Vluchtelingenhuis staat open voor alle vluchtelingen, met of zonder papieren, en in het bijzonder voor de meest kwetsbare: moeders met kinderen, kinderen zonder ouders en ouderen. Het is een eerste veilige halte op weg naar een beter, menswaardig bestaan. De bewoners krijgen er de ruimte om even op adem te komen en leven er samen in gemeenschap (samen eten, sporten, les volgen, tuinieren, uitstapjes doen, feest vieren, enz). Zo worden ze opnieuw mens en putten ze opnieuw moed en inspiratie om werk te maken van hun toekomst. Een team van gemotiveerde en deskundige medewerkers ondersteunt en begeleidt hen hierbij. Naast een team van professionele hulpverleners kan het Vluchtelingenhuis ook rekenen op de steun van talrijke vrijwilligers en sympathisanten.

Copyright Damiaan Vandaag

Volgens de jury heeft het Vluchtelingenhuis de Damiaanprijs speciaal verdiend vanwege:

1)hun gastvrijheid voor mensen op de vlucht als signaal naar onze huidige samenleving;
2)hun verregaande solidariteit met mensen op de vlucht;
3)hun streven om samen met mensen op de vlucht werk te maken van een menswaardige toekomst;
4)de steun en de betrokkenheid van zovele vrijwilligers en sympathisanten die opkomen voor hun medemensen in nood.

Zo geeft het Vluchtelingenhuis de inspiratie van Damiaan krachtig gestalte in onze huidige maatschappij. Het Damiaanfonds van de KU Leuven wenst het Vluchtelingenhuis alle succes in de toekomst en reikt hun de hand voor een eventuele verdere ondersteuning en samenwerking.

Perstekst: Persbericht Damien Award 2018 voor Het Vluchtelingenhuis_Wilsele