Over de oorsprong en verspreiding van lepra in de wereld is er nog veel onduidelijkheid. De gangbare theorie die de bron van lepra in India of het Midden-Oosten legt, wordt in vraag gesteld door nieuw onderzoek. Hierbij werd DNA van de leprabacteriën gerecupereerd uit de skeletten van Europese mensen die in de middeleeuwen stierven aan de ziekte. De grote variatie van types van lepra die hierbij naar boven kwam, doet de vraag reizen of de ziekte niet in Europa ontstaan kan zijn en van hieruit verspreid werd. Verder onderzoek, vooral op Aziatische skeletten zal nodig zijn om deze theorie te staven. De resultaten van dit onderzoek zijn na te lezen op de open source website van het online bacteriologische tijdschrift PLOS Pathogens.

Vroegere leprakolonie Spinalonga, Griekenland

Bron: De Standaard, 14 mei 2018