Op zaterdag 16 juni 2018 werd een nieuw damiaanbeeld ingewijd in de Sint-Augustinuskerk van de Elzestraat, deelgemeente van Sint-Katelijne-Waver.

Achtervolgd door Damiaan

Het beeld in veelkleurig keramiek is van de hand van kunstenaar Achiel Pauwels uit Mariakerke bij Gent. Dat Achiel Pauwels niet aan zijn proefstuk is, bewijzen zijn damiaanbeelden in de Sint-Baafskathedraal van Gent en de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. Ook op diverse andere plaatsen staan werken van Pauwels, o.a. in Ninove, in Mariakerke en nu ook in Sint-Katelijne-Waver. Om het met de woorden van de kunstenaar zelf te zeggen: “Damiaan blijft mij achtervolgen …”.

Copyright Marc Van Volsem

Veel belangstelling

Het nieuwe beeld werd ingewijd door pastoor Karl Abts in aanwezigheid van de kunstenaar Achiel Pauwels, van pater Gilbert De Decker, provinciaal van de paters picpussen en enkele confraters. Ook was er een afvaardiging van het gemeentebestuur en een grote vertegenwoordiging van de pater Damiaanfamilie. Voor deze inwijding was er heel wat belangstelling, zowel van de eigen parochie als van ver daarbuiten. Na de inzegening volgde een receptie, aangeboden door de kerkraad, die tevens opdrachtgever was voor dit prachtige damiaanbeeld.

Kunstenaar Achiel Pauwels naast zijn nieuw damiaanbeeld. Copyright Marc Van Volsem

Wij, melaatsen

Het nieuwe damiaanbeeld kreeg de naam: “Wij, melaatsen”, want buiten de afbeelding van de (oude) Damiaan leunen er op zijn arm enkele mensen met lepra die hij liefdevol omarmt, maar ook – verdoken achter Damiaan en verscholen achter een muurtje – zitten angstig enkele zieke mensen op de vlucht voor de verbanning naar Molokai. Aan de rechterkant staan de contouren van de Sint-Philomenakerk. In deze kerk begon Damiaan op een zondag in 1873 zijn sermoen met die beroemd geworden woorden “Wij, melaatsen” nog voor hij zelf ziek was. We bemerken ook het graf van Damiaan, vlak naast de kerk. De grote handen van Damiaan worden duidelijk geaccentueerd. Handen die verzorging en troost brachten. Het aureool boven zijn hoofd en de lauwerkrans duiden op de heiligverklaring. Het beeld kan en moet ook langs alle zijden bekeken worden, want de kunstenaar heeft verschillende elementen verwerkt in dit beeld. Het is in het portaal van de kerk dan ook zo opgesteld dat je rond dit beeld kan om het langs alle zijden te bewonderen.

Het nieuwe damiaanbeeld van Achiel Pauwels. Copyright Marc Van Volsem

Elke dag

Er werd bewust gekozen om dit damiaanbeeld in het portaal te plaatsen zodat het de ganse dag bereikbaar zou zijn. Ook al is de kerk zelf afgesloten, het portaal wordt dagelijks geopend om de mensen die even willen bezinnen en tot rust willen komen bij Damiaan van Molokaï of een kaarsje willen branden, hiertoe de kans te geven. Tevens zijn er twee damiaangebeden beschikbaar.

Met dank aan Marc Van Volsem