Op zondag 13 mei vierde Leuven Damiaan met een eucharistieviering in de Sint-Antoniuskapel en met de presentatie van een nieuw damiaanboekje en de uitreiking van de damiaanprijs in het Damiaancentrum.

Iedereen telt, iedereen welkom

Het regenachtige weer hield de damiaansympathisanten niet tegen om de feestelijke viering in de Sint-Antoniuskapel talrijk bij te wonen. Voor deze gelegenheid bundelden de koren Gaudeamus uit Wilsele –Putkapel en het Leuvense Trinitaskoor de krachten onder leiding van dirigent Philippe Moury, met Phil Peeters aan het orgel.

Pater Dirk De Vis. Copyright Damiaan Vandaag

Pater Dirk De Vis, bezieler van het Vluchtelingenhuis in Wilsele, ging voor in de viering. Hij benadrukte in zijn homilie waar Damiaan voor stond en hoe hij ons vandaag daadwerkelijk kan inspireren:

Jezus kan er niet tegen als mensen ongelukkig zijn. Hij kan het niet aan dat mensen ongelukkig gemaakt worden. Hij duldt niet dat mensen slachtoffer van mensen worden. Want bij hem waren alle mensen welkom. Bij hem was iedereen geborgen. En hij wil dat dat zo blijft. ‘Dat is waar’, zei pater Damiaan en hij vertrok naar Molokaï om daar de verstoten en, verbannen melaatsen ten dienste te zijn. Dat is waar, zeggen wij in het vluchtelingenhuis en we nemen juist hen op die het meest moeilijk hebben, omdat ze niet meetellen, want ze hebben geen papieren. Mensen die lepra hadden in die tijd, werden verbannen en telden niet meer mee, werden afgeschreven. Vandaag worden er mensen uitgeschreven uit bevolkingsregister of vreemdelingenregister of wachtregister. Liefst worden ze vergeten of dood verklaard…

Damiaan kon hier niet mee leven, werd er door geraakt en kwam in actie. Damiaans keuze en inzet voor wie afgeschreven, vergeten of dood verklaard wordt, dat brengen we in herinnering elk jaar opnieuw op 10 mei. Het slotlied aan het einde van de viering drukte dit krachtig uit: ‘Damiaan, met mensen begaan’ .

Copyright Damiaan Vandaag

Geen actie zonder inspiratie

Na de viering heette Ruben Boon, projectleider van Damiaan Vandaag, iedereen welkom in het Damiaancentrum:

Tot op vandaag blijft Damiaan mensen over alle grenzen heen inspireren om te blijven opkomen voor, en te werken aan een menswaardige en rechtvaardige wereld, een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Bij Damiaan zijn inspiratie en actie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geen daden zonder geloof. Ook wij willen nu vandaag deze twee pijlers van Damiaans leven extra in de kijker zetten,

zo verwoordde hij de twee kanten van de damiaanmedaille. Hierna stelde pater Gilbert De Decker, delegatieoverste van de paters van de Heilige Harten het pelgrimsboekje In de voetsporen van Damiaan voor. Hij vatte het opzet van dit nieuwe boekje kernachtig samen:

Het boekje gaat niet enkel over pater Damiaan, maar nog meer over ons die in de voetsporen van pater Damiaan willen gaan. Daarom bevat elke deel ook een beschrijving van wat er omging in de geest van pater Damiaan ’In de huid van pater Damiaan’ zodat wij ons kunnen inleven. Ook een gebed en een meditatie die ons helpen om als pelgrims de weg te gaan die pater Damiaan ons is voorgegaan. Van harte aanbevolen!

Pater Gilbert De Decker. Copyright Damiaan Vandaag

Damiaanprijs voor het vluchtelingenhuis

Tenslotte reikten pater Juliaan Vandekerkhove en vice-rector Bart Raymaekers namens de paters van de Heilige Harten en het Damiaanfonds van de KU Leuven de damiaanprijs, een bronzen damiaanbeeldje van kunstenaar Willy Peeters, uit aan het Vluchtelingenhuis in Wilsele. Pater Vandekerkhove lichtte toe:

Het Damiaanfonds van de KUL en zijn partners hebben een damiaanprijs in het leven geroepen, die nu voor de derde maal wordt uitgereikt aan mensen en groepen die zich inzetten voor kwetsbare medemensen. Een prijs ter ondersteuning van zo veel belangeloze inzet. De jury heeft dit jaar gekozen voor het vluchtelingenhuis: een project van de vzw Recht op Migratie, gevestigd aan de Aarschotsesteenweg 366 in Wilsele. Het gaat om een project dat tijdelijke opvang biedt aan dakloze vluchtelingen met of zonder papieren, bij voorrang de meest kwetsbaren (minderjarigen, moeders met kinderen, ouderen). Het vluchtelingenhuis wil een leefgemeenschap vormen, een gemeenschap van ‘wij allen samen’, religie en levens- beschouwing overstijgend. Het vluchtelingenhuis wordt gedragen door vele vrijwilligers en steunverleners. We mogen zeggen dat dit alles gebeurt en gedaan wordt, bewust of onbewust, vanuit de geest van Damiaan, die hetzelfde deed voor en samen met de uitgestotenen van zijn tijd. Hierbij mogen we ook onderstrepen dat jullie in praktijk brengen wat het zeggen wil : Damiaan Vandaag: meer dan een woord , meer dan een slogan of een theorie, meer dan het ophemelen en koesteren van het verleden. Een levende en inspirerende praktijk. Jullie ‘doen’ Damiaan Vandaag.

Vice-rector Bart Raymaekers overhandigt damiaanprijs aan pater Dirk De Vis van het Vluchtelingenhuis. Copyright Damiaan Vandaag

Bezieler Dirk De Vis en voorzitter Luk Van Impe namen deze prijs dankbaar in ontvangst. Het is tegelijk een krachtig signaal naar onze brede samenleving en een prachtige erkenning voor de inzet en de steun van zovele stille werkers en trouwe sympathisanten die van het Vluchtelingenhuis een warme thuis maken . Na de uitreiking volgde er een receptie met dank aan de vrijwilligers van het Damiaancentrum.

Bewoners en medewerkers van het Vluchtelingenhuis Wilsele, Leuven. Copyright Damiaan Vandaag