Wat hebben Klara-presentator Mark Janssens en pater Damiaan met elkaar gemeen? Beiden zijn overtuigd van het belang van muziek als bindende en bezielende kracht. Presentator Mark Janssens laat zijn luisteraars Mozart horen terwijl Damiaan zijn muzikanten Mozart liet uitvoeren voor hun medeparochianen. Muziek smeedt banden, geeft de geest voedsel, verzacht pijn en verdriet. Daarnaast beseffen beiden dat geloof niet vanzelf groeit. Je moet ervoor zaaien, het voeden, je inzetten en daarbij zelf belichamen waarin je gelooft (menselijkheid, respect, hoop, enz).

Copyright Kerknet

In de getuigenis van je eigen leven, in wat je zegt en doet en hoe je je gedraagt, geef je jouw geloof gestalte en ben je tegelijk ook doorgeefluik voor dat geloof. Het gaat in het christelijke geloof en het samen Kerk-zijn niet om aantallen en eigenlijk ook niet om verplichtingen maar om kwaliteit, authenticiteit en een hoopvolle en respectvolle levensstijl. In een interview in Kerk & leven (16/08/2018) verwijst Mark Janssens in zijn antwoord op de vraag hoe de Kerk in deze tijd Kerk kan zijn naar Damiaan:

Christus zei dat Hij er zou zijn, ook als we maar met twee zijn, alsof Hij een glazen bol had en wist dat de christenen in bepaalde periodes met weinig zouden zijn. Twee gelovigen zijn even waardevol als een volle kathedraal. Molokaï had geen tien Damianen nodig. Die ene inspireerde in zijn eentje ontelbaar veel mensen. Onze kracht zit niet in het getal.

Bron: Kerk & leven 16 augustus 2018