Op het grote onderwijscongres ‘Eigentijds Tegendraads’ rond de katholieke dialoogschool in 2016 schoof Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, Damiaan naar voren als een inspirerend figuur voor het onderwijsveld. Hij prees Damiaan aan vanwege zijn “diep geloof, een groot hart, twee sterke handen en een taaie volharding. Christelijke identiteit en menselijke solidariteit waren voor hem geen tegengestelden”. Eigenschappen die het katholiek onderwijs in haar wezen en pedagogische activiteiten ook wil doorgeven aan komende generaties.

Copyright Damiaan Vandaag

Damiaan Vandaag wil hierbij helpen via uitgewerkte educatieve pakketten op maat. In samenwerking met THOMAS, het godsdienstonderwijsproject van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, maakt Damiaan Vandaag de komende drie schooljaren werk van een geactualiseerd educatief aanbod rond Damiaan en zijn actuele boodschap en waarden (geloof, inspiratie, engagement, solidariteit, inclusie, diversiteit, waardigheid, respect, dialoog, enz), gericht op het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs, het beroepssecundair onderwijs en het hoger onderwijs. Dat zal zich concreet vertalen in 6 lespakketten met nieuwe invalshoeken, inhouden, werkvormen en pasklare lessuggesties.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zullen de eerste twee lespakketten, voor de tweede en derde graad van het lager onderwijs en voor het beroepssecundair onderwijs, gratis beschikbaar zijn op de THOMAS-website. Misschien hebt u zelf wel bepaalde thema’s, invalshoeken of didactische suggesties in gedachten die zeker niet zouden mogen ontbreken, deel ze met ons.
Voor suggesties en meer info: info@damiaanvandaag.be of 016 31 63 68.