Hij was dan wel geen dokter, verpleger of wetenschapper van opleiding, toch was Damiaan zeer geïnteresseerd in een mogelijk geneesmiddel voor de lepraziekte en in medicijnen, die de pijn van zijn zieke parochianen wat zouden kunnen verzachten. In afwachting van een vaste dokter voor de leprakolonie van Molokaï, was hij zelf dokter en verpleger geholpen door een medisch handboek en een zieke verpleger uit Honolulu. Toen hij zelf lepra had, testte hij nieuw ontdekte behandelingswijzen eerst op zichzelf uit, voordat hij ze toepaste op ‘zijn’ patiënten. Op het einde van zijn leven besefte hij dat hij de ontdekking van een echt geneesmiddel niet meer zou meemaken. Hij bleef zich evenwel onverminderd inzetten voor het welzijn en de waardigheid van elke zieke mens.

Copyright Rik Fitch

Dromen van een wereld zonder lepra

Een doorbraak in de medische strijd tegen lepra kwam er pas in de jaren 1940. Begin jaren 1980 zorgde een nieuwe behandeling, polychemotherapie (cocktail van verschillende medicijnen) er pas echt voor dat de lepraziekte kon teruggedrongen worden. Ook al komen er elk jaar meer dan 210 000 leprapatiënten bij, toch dromen organisaties die strijden tegen lepra, waaronder Damiaanactie en de koepelorganisatie ILEP (Internationale federatie van organisaties die strijden tegen lepra), van een wereld zonder lepra.

Copyright Damiaanactie

Wereldwijde samenwerking

Verhoogde inzet van mensen en middelen, internationale samenwerking, sensibilisering en innovatie zijn belangrijke voorwaarden om die droom waar te maken. Het Global Partnership for Zero Leprosy bundelt formeel de krachten van de Wereldgezondheidsorganisatie, ILEP, talrijke andere organisaties en particulieren (waaronder Damiaanactie) voor een tweevoudige strijd: de medische strijd tegen de ziekte en de sociale strijd voor de rechten en waardigheid van elke mens met lepra. Meer info, klik hier.

Copyright Damiaanactie

Bron: Damiaanactie – Zero Leprosy