Recent kon het Damiaancentrum in Leuven een belangrijk kunstwerk aan zijn collectie toevoegen: het damiaanbeeld van Gène Eggen.

Begin jaren 1990 bestelden de Nederlandse zusters van de Heilige Harten dit damiaanbeeld bij de kunstenaar. Uiteindelijk kwam het beeld bij hun medebroeders in ‘s-Hertogenbosch (Nederland) terecht. Nu de paters van de Heilige Harten hun huis in ‘s-Hertogenbosch verkocht hebben, moest er ook voor het damiaanbeeld van Eggen een nieuwe thuis gevonden worden. Het Damiaancentrum in Leuven bood zich met open armen aan.

Copyright Gene Eggen Foundation

Gène Eggen (1921 – 2000) werd geboren in Ulestraten. Na zijn opleiding aan de Middelbare Kunstnijverheidsschool in Maastricht studeerde hij vanaf 1943 aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Na zijn studie keerde hij terug naar zijn geboortedorp om er tot zijn dood te wonen en te werken. Hoewel hij in eerste instantie was opgeleid als schilder en graficus begon hij al spoedig te beeldhouwen. Het feit dat hij in deze autodidact was, hinderde hem niet in de loop der jaren een enorm oeuvre te realiseren, waaronder heel wat monumentale opdrachten voor kerken. In het begin van zijn carrière werd zijn werk regelmatig afgekeurd door de bisschoppelijke bouwcommissie van het bisdom Roermond. Maar na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) werd de Kerk zijn voornaamste opdrachtgever. Door zijn originele expressionistische stijl verwierf hij zich een unieke plaats in de kunstwereld.

Copyright Gilbert De Decker – Damiaan Vandaag

In zijn damiaanbeeld slaagde de kunstenaar er in verschillende ideeën tot uitdrukking te brengen:

De cirkelvorm van de twee figuren wijst op de geniale originaliteit van het kunstwerk dat door de opening in het midden nog verder wordt geaccentueerd. Daarmee is het resultaat er een van indrukwekkende kracht als van een uitbarsting. God/barmhartige Samaritaan/Damiaan is een geweldige, onthullende en overwelvende mantel. Hij schouwt, beschermt, heet welkom en trekt mensen naar zich toe met zijn mildheid en barmhartigheid. Vanuit deze massieve liefde komen dan heel opvallend naar voren zijn onwaarschijnlijk grote rechterhand en zijn brede linkerarm waardoor de hemel geopend wordt. (Joaquin Salinas ss.cc.)