Op zondag 9 september 2018 neemt het Damiaanmuseum in Tremelo deel aan de dertigste Open Monumentendag. U kunt dan van 10.00 tot 18.00 uur in het museum (Pater Damiaanstraat 37, 3120 Tremelo) terecht voor een bezoek (gratis) aan de vernieuwde permanente tentoonstelling en voor volgende activiteiten (gratis):

1)Gezinsparcours Op bezoek bij Damiaan!

Met een opdrachtenboekje in de hand ga je met het ganse gezin op ontdekkingstocht in en rond het geboortehuis/museum van Damiaan. Denk- en doe-opdrachten leren je meer over Damiaan en over jezelf, over vroeger en vandaag, over Hawaï en de Hawaïanen, over helden en heiligen, over hoe Damiaan vandaag mensen inspireert en hoe er misschien wel in jou een echte Damiaan schuilgaat. Op het einde wacht er nog een verrassing. Vraag ernaar aan het onthaal van het museum.  Praktisch: doorlopend van 10.00 tot 18.00 uur, gratis

Copyright Lander Loeckx

2)Rondleiding Damiaan: Tremelonaar, Belg, Europeaan, Wereldburger

In deze speciale themarondleiding doorheen het geboortehuis (beschermd monument) en museum van pater Damiaan besteden we extra aandacht aan hoe Damiaan zijn horizon verbreedt, grenzen verlegt en als Belg uitgroeit tot Europeaan en Wereldburger van formaat. Ook na zijn dood inspireert Damiaan doorheen Europa en de wereld. Je kan hem dus met recht beschouwen als gedeeld Europees erfgoed, zelfs als werelderfgoed.
Praktisch: start rondleiding 1 om 14.00 uur en start rondleiding 2 om 16.30 uur; reservatie is niet verplicht, gratis deelname

Copyright Ontwerpbureau Bailleul

Open Monumentendag
Zondag 9 september 2018, van 10.00 tot 18.00 uur
Damiaanmuseum
Pater Damiaanstraat 37, 3120 Tremelo
016 31 63 68
info@damiaanmuseum.be