Heldere Bronnen is een project van SPES Forum vzw in samenwerking met KU Leuven Universitaire Parochie en het Damiaancentrum Leuven. Het plaatst historische figuren met een uitzonderlijk sociaal en spiritueel engagement in de kijker. Mensen met een profetische stem en een kritische blik.

Studiedag Teilhard de Chardin 7 december 2018

Op vrijdag 7 december 2018 wordt een nieuwe studiedag georganiseerd met als historische figuur Teilhard de Chardin.

Pierre Teilhard de Chardin was een Franse jezuïet en paleontoloog die omwille van zijn ideeën over evolutie en toekomst door de kerkelijke oversten levenslang publicatieverbod kreeg.

Na zijn dood bereikten zijn boeken een breed publiek. Het Verschijnsel Mens schetst een kosmische evolutietheorie waarin toenemende complexiteit gepaard gaat met toenemende interioriteit. Ook de materie heeft een ‘binnenkant’. In welke mate is Teilhard ’s kosmische spiritualiteit te verzoenen met hedendaagse opvattingen over kosmos en evolutie? Groeien wij naar een grotere eenheid? Is de digitale revolutie een opmars naar de ‘noösfeer’? Onderschat Teilhard niet het probleem van het kwaad en het geweld?

“Hoe verder en dieper wij door middel van steeds grotere macht doordringen in de materie, hoe meer de onderlinge verbondenheid van haar delen ons verbijstert. Elk element van de kosmos is positief verweven met alle andere.”

Programma

9.00 u Onthaal

9.30 u Welkom en spiritmoment
Sabine Denis, moderator

09.45 u. Filmfragment

10.00 u. Teilhard en Darwin: twee evolutietheorieën, Gerrit Teule, auteur van P. Teilhard de Chardin, een man van geest en toekomst (2016)

Discussietijd

11.00 u. Pauze

11.30 u. Kosmische spiritualiteit: Christoffel Waelkens, prof. KU Leuven

Discussietijd

12.30 u. Lunch met broodjes

13.30 u. Muziek der sferen: Katrien Kolenberg, Prof. Sterrenkunde & Astrofysica, Antwerpen

14.30 u. pauze

15.00 u. Social Evil (Engelse bijdrage): De oorlogservaring van Teilhard en het probleem van het kwaad, Dr. Valley s.j.

Slotbeschouwing: waarom Teilhard vandaag belangrijk is? Prof.em. Luk Bouckaert

16.00 u Slot met een drankje

Locatie

Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven

Parkeergelegenheid vindt u in de Naamsestraat in de ondergrondse parking tegenover het Heilig-Hartziekenhuis.

Inschrijven

Inschrijven vóór 1 december 2018 via info@spesforum.be met vermelding Teilhard + Naam (SPES/UP lid/student) + email of adres. U bent pas ingeschreven na betaling.

Prijs (inclusief broodjeslunch)

35 euro
30 euro : leden SPES, UP & Damiaan
20 euro : studenten

Te storten op SPES rekening BE21 7350 1021 5603 met vermelding Teilhard + Naam + email/adres

Download de folder van Heldere bronnen 2018: folder_heldere_bronnen_2018

Met de steun van

Spes-Forum
KU Leuven Universitaire Parochie
Damiaan vandaag