Dit jaar viel de nieuwe damiaanstrip Getekend Damiaan in de prijzen. Het beeldverhaal over grootste Belg pater Damiaan sleepte onverhoopt de Gabriël-prijs 2018 in de wacht voor het beste religieuze stripboek verschenen in het afgelopen jaar (2017) in het Nederlandse taalgebied.

Prijs voor een onvolprezen medium

Op woensdag 10 oktober vond de prijsuitreiking plaats in het Damiaancentrum in Leuven. Met een brede glimlach namen de auteurs hun prijs – geen geldprijs maar een eervolle vermelding in diplomavorm – in ontvangst uit handen van Vincent Kemme van CRIABD/Kathostrip, de vereniging die zich in de Lage Landen bezighoudt met de promotie van het religieuze stripverhaal in zijn vele verschijningsvormen, van klassiek stripalbum tot graphic novel. De auteurs en uitgeverij tonen zich natuurlijk erg dankbaar en blij met deze erkenning. Het stripmedium wordt terecht bestempeld als negende kunst en is bezig aan een steile opmars.

Copyright Charlotte Maessen

Strips verschijnen jaarlijks in veelvoud en in vele soorten en maten. Ze behandelen niet enkel lichtvoetigere thema’s maar ook zwaar beladen onderwerpen. Via een unieke wisselwerking tussen beeld en tekst bezit het stripmedium de kracht en het potentieel om een breed publiek aan te spreken en te laten kennismaken met figuren en onderwerpen die anders onbekend of onderbelicht zouden zijn en blijven. Net door het toegankelijke en laagdrempelige karakter van strips, dat evenwel zeker geen afbreuk doet aan hun artistieke en literaire betekenis en kwaliteit, verdienen strips nog altijd beter.

Copyright Charlotte Maessen

Het zijn niet zomaar ‘boekskes’ voor op het kleine kamertje of in verloren uren. Ze dragen niet, zoals lang en misschien nog wel steeds gedacht, het gevaar in zich kinderen en jongeren af te leiden van ‘serieuze’ literatuur. Dat bewijzen hedendaagse wetenschappelijke studies met verve.

Laat ze strips lezen

Zeker op de scholen blijven strips een onvolprezen leermiddel. Vooral daar hopen we dat onze damiaanstrip zeker ingang vindt en gelezen wordt door kinderen en jongeren en dat leerkrachten ermee aan de slag gaan in hun lessen. Om leerkrachten hierbij te inspireren, hield Jan Cumps op diezelfde woensdagvond 10 oktober na de prijsuitreiking een erg gesmaakte lezing voor een talrijk opgekomen publiek. Die lezing bestond uit een theoretisch luik over de betekenis, de kracht en het nut van het stripmedium maar vooral uit een groot praktisch luik met concrete tips en voorbeelden over hoe je strips en dan concreet de damiaanstrip als leermiddel kan gebruiken. Omdat het verhaal en de tekeningen van de damiaanstrip spreker Jan Cumps zo weten te bekoren, werkte hij zijn lezing verder uit tot een didactisch stripdossier, een heuse handleiding vol info en voorbeelden van hoe je als leerkracht met de leerlingen aan de slag kan met de damiaanstrip. En om met spreker Jan Cumps af te sluiten: laat ze (= de leerlingen) vooral strips lezen, laat ze de damiaanstrip lezen. Het is meer dan de moeite!

Copyright Charlotte Maessen

Geïnteresseerd in het didactisch stripdossier rond Getekend Damiaan van de hand van Jan Cumps? Contacteer ons.

Met dank aan Jan Cumps en Bart Maessen