Pater Damiaan (1840-1889) leefde dan wel twee eeuwen geleden, toch blijft zijn boodschap van respect, dialoog, engagement en solidariteit over grenzen heen brandend actueel. Vandaag laten heel wat mensen en organisaties wereldwijd zich door hem inspireren om actief werk te maken van een menswaardige en solidaire samenleving waar iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht komt ongeacht afkomst, huidskleur, geaardheid, godsdienst of levensovertuiging.

De Damiaanprijs

De Damiaanprijs zet mensen en organisaties in de kijker die zich dagelijks in de geest van Damiaan inzetten voor mensen in nood en steekt hen een hart onder de riem. Niet zozeer de grote organisaties of initiatieven wil de Damiaanprijs onder de aandacht brengen maar eens te meer die groepen van mensen of organisaties die in de schaduw bergen verzetten en grenzen verleggen voor hun medemensen in nood. De Damiaanprijs beloont zo in de geest van Damiaan organisaties die door hun inzet meer dialoog, respect, verbondenheid en solidariteit teweegbrengen tussen mensen, jong en oud, ziek en gezond.

Copyright Damiaan Vandaag

Damiaan Vandaag, het Damiaanmuseum en het Damiaanfonds (KU Leuven) reiken jaarlijks deze Damiaanprijs uit aan een organisatie of een project als erkenning voor hun aandacht en inzet voor kwetsbare medemensen in nood. De prijs is een Damiaankunstwerk van de hand van beeldhouwer Willy Peeters.

De Damiaanprijs 2019 wordt plechtig uitgereikt op zondag 12 mei 2019 om 12 uur in het Damiaancentrum (Sint-Antoniusberg 5, Leuven).

Nomineer jouw organisatie of project

De voorbije jaren ging de Damiaanprijs achtereenvolgens naar De Stem van Ons Geheugen (2016), de Sint-Michielsbeweging (2017) en het Vluchtelingenhuis Leuven (2018).
Wie de volgende Damiaanprijs krijgt, staat nog niet vast. Help ons mee een goede keuze te maken door zelf een organisatie of project te nomineren. Bezorg ons de naam en contactgegevens van de organisatie of het project en een korte motivatie (enkele regels) waarin je uitlegt waarom die organisatie of dat project de prijs verdient.
Nominaties kan je tot 19 maart 2019 doorsturen naar info@damiaanvandaag.be of naar Damiaan Vandaag, Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven.

Het Vluchtelingenhuis Wilsele winnaar 2018 – Copyright Damiaan Vandaag