Pater Damiaan (1840-1889) leefde dan wel twee eeuwen geleden, toch blijven zijn boodschap en waarden van verbondenheid, respect en solidariteit over grenzen heen brandend actueel. Hij liet zich raken door het verhaal van mensen aan de rand van de samenleving. Ook vandaag worden mensen door tal van factoren en omstandigheden (armoede, ziekte, eenzaamheid, werkloosheid,…) buitenspel gezet in onze maatschappij. In dit Damiaanjaar lanceren het Damiaanmuseum in Tremelo en Damiaan Vandaag in Leuven daarom een nieuwe Damiaanbeweging die de bredere samenleving opnieuw wil inspireren met Damiaans boodschap en waarden.

Copyright Bailleul

Een nieuw Damiaanjaar

Op 11 oktober 2019 vieren we de 10de verjaardag van de heiligverklaring van de grootste Belg. Het Damiaanmuseum laat deze verjaardag niet zomaar voorbij gaan. Samen met zijn partners, waaronder Damiaan Vandaag, plant het een nieuw Damiaanjaar onder het motto ‘Damiaan inspireert’. Het Damiaanjaar startte op 15 april 2019 en loopt tot 11 oktober 2020, met heel wat activiteiten en initiatieven in Tremelo en Leuven. Dit Damiaanjaar zet Damiaan extra in de kijker en brengt zo mensen uit binnen- en buitenland samen in een nieuwe duurzame Damiaanbeweging.

 

Een nieuwe Damiaanbeweging

Het Damiaanmuseum en Damiaan Vandaag, het Damiaanproject van de Congregatie van de Heilige Harten, vormen de dragende structuren en drijvende krachten achter de Damiaanbeweging. Deze nieuwe beweging reikt veel verder dan het Damiaanjaar. Ze beoogt de figuur van Damiaan en zijn waarden vandaag en in de toekomst levendig te houden, uit te dragen en gestalte te geven in onze samenleving. Hierbij willen we zoveel mogelijk mensen uit binnen- en buitenland aanspreken, inspireren en engageren om lid te worden van deze beweging, de plaatsen Leuven en Tremelo en Hawaï te bezoeken en deel te nemen aan tal van projecten en activiteiten.

Vijf pijlers geven vorm en inhoud aan de beweging:

1) PLAATSEN

Het Damiaanmuseum en geboortehuis in Tremelo en de Sint-Antoniuskapel met Damiaans graf in Leuven zijn plaatsen met een ziel. Ze dragen een universele betekenis en boodschap in zich voor de brede samenleving van vandaag en morgen. Deze inspirerende plaatsen zijn een bezoek meer dan waard.

2) INSPIRATIE

Via een nieuw inspiratie-aanbod ontdekken zinzoekers, individueel of in groep, scholen, bedrijven en organisaties hoe Damiaan en zijn waarden hen kunnen helpen in de zoektocht naar meer inspiratie, verbondenheid en solidariteit.

3) ACTIVITEITEN

De Damiaanbeweging brengt mensen samen in de geest van Damiaan en organiseert jaarlijks tal van activiteiten. Wees welkom en neem deel aan onze activiteiten: Damiaanvieringen in Leuven en Tremelo, de uitreiking van de Damiaanprijs, het solidariteitsfestival Damiaan Beweegt, het Damiaanconcert, de Damiaanrun, enz.

4) EDUCATIE

Een nieuw educatief aanbod met lespakketten en workshops op maat laat kinderen, jongeren en volwassenen kennismaken met de figuur van Damiaan en zijn actuele waarden van verbondenheid, respect en solidariteit.

5) ERFGOED

De Damiaanbeweging draagt via talrijke projecten en initiatieven zorg voor het Damiaanerfgoed. Dit Damiaanerfgoed omvat het geboortehuis van Damiaan in Tremelo, Damiaans graf in Leuven, het Damiaanarchief, de museumcollectie, de collectie van het Damiaancentrum en de collectie van het Damiaan Documentatie- en Informatiecentrum.

Actuele boodschap en waarden

Damiaans actuele boodschap en waarden vormen zijn Special Touch waarmee Damiaan ook nu nog mensen blijft raken. Wereldwijd weet Damiaan vandaag heel wat mensen en organisaties te inspireren om actief werk te maken van een menswaardige en solidaire samenleving waar iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht komt ongeacht afkomst, huidskleur, geaardheid, godsdienst of levensovertuiging.

Copyright John Steffen

Toch dreigen de boodschap en de waarden van Damiaan steeds meer in de vergeethoek te geraken, hoewel ze vandaag actueler zijn dan ooit. Mensen komen enerzijds steeds minder direct in aanraking met de inspirerende boodschap van Damiaan en anderzijds zijn steeds meer mensen, individueel of in groep, vandaag op zoek naar inspiratiebronnen, veerkracht en maatschappelijk engagement. Ook in het onderwijs, in bedrijven en organisaties wordt dit steeds belangrijker. Het is echter lang niet zo evident om hiervoor ruimte te creëren te midden van de hectiek van alledag. Via deze nieuwe Damiaanbeweging ontdekken we hoe de Special Touch van Damiaan ons vandaag kan inspireren in de zoektocht naar inspiratiebronnen, veerkracht en maatschappelijk engagement.

Samenwerking tussen verschillende partners

Het Damiaanjaar is een unieke samenwerking van verschillende partners:
Damiaanmuseum
Damiaan Vandaag
Paters der Heilige Harten
Gemeente Tremelo
Stad Leuven
Provincie Vlaams-Brabant
Damiaanactie
– Damiaanfamilie
Huize De Veuster
Woonzorgcentrum Damiaan
– Damiaanactiecomité Ninde-Baal-Tremelo
– Parochie Heilige Damiaan van Molokaï Ninde
Missio
IJD Vlaams-Brabant en Mechelen
CCV
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

Copyright gemeente Tremelo

Met jouw steun

Het Damiaanjaar en de nieuwe Damiaanbeweging kunnen niet zonder jouw steun. Alleen samen maken we van het Damiaanjaar een succes. Alleen samen kunnen we via de nieuwe Damiaanbeweging de figuur van Damiaan levendig houden en zijn actuele waarden uitdragen.

Maar wat kan ik dan doen?, vraag je je af. Je kan heel veel doen! We zetten het even op een rijtje:

DOE MEE

Laat je inspireren en doe mee aan onze activiteiten. Blijf op de hoogte van de activiteitenkalender via onze nieuwe website en onze digitale nieuwsbrief. Schrijf je in op onze nieuwsbrief, via info@damiaanvandaag.be

WORD VRIEND OF AMBASSADEUR

Draag de figuur van Damiaan en zijn waarden actief mee uit en ondersteun de werking van de Damiaanbeweging (zie de 5 pijlers hierboven). Word vriend of ambassadeur van Damiaan, lees er meer over, klik hier.

HELP MEE

Steek de handen mee uit de mouwen, ga aan de slag als vrijwilliger in het museum of help ons bij één van onze activiteiten. Contacteer ons via info@damiaanvandaag.be

Voor meer info, bezoek de nieuwe website van de Damiaanbeweging

Met dank aan Nadia Gijsemans