De voorbije jaren vond er telkens rond de feestdag van Damiaan een viering plaats in de Damiaankerk van het Theologisch-Pastoraal Centrum op de Groenenborgerlaan in Antwerpen. Dit jaar gooit men het over een andere boeg. Het team van de pastorale eenheid Heilige Damiaan (Berchem-Hoboken-Wilrijk-Kiel) neemt het initiatief en kiest dit jaar niet voor één centrale Damiaanviering maar moedigt de pastores en voorgangers van alle parochies, woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere geloofskernen aan om Damiaan extra in de kijker te zetten tijdens vieringen en gebedsdiensten rond zijn feestdag. Voor een overzicht van de genomen Damiaaninitiatieven, klik hier

Copyright Damiaan Vandaag