Op vrijdag 24 mei 2019 vierden een veertigtal Chinese priesters eucharistie bij het graf van Damiaan in Leuven. De priesters waren in Leuven op uitnodiging van het Chinese College, dat gelinkt is aan de Ferdinand Verbieststichting. Hun verblijf kaderde in de jaarlijkse Europese vormingssessies. Deze sessies gaan door in Leuven maar de deelnemers maken bijvoorbeeld ook een excursie naar Rome en  houden ook halt bij het graf van Damiaan in Leuven voor een eucharistie. De groep sloot af met een bezinning en dankzegging gericht aan het adres van pater Damiaan.

Met dank aan Frits Gorissen

Copyright Damiaan Vandaag