Naar aanleiding van de in 1994 geplande zaligverklaring van pater Damiaan ontstond Kamiano. Kamiano is het onthaal- en ontmoetingsproject van de katholieke lekenbeweging Sant’Egidio dat zich intens bekommert om mensen zonder huis en thuis. Het wordt gedragen door enkele betaalde medewerkers en door talrijke vrijwilligers. Kamiano is actief in Antwerpen, Brussel en Luik.

Kamiano in actie

In het Kamiano Restaurant kan iedereen in nood op woensdagavond en zaterdagmiddag terecht voor een gratis warme maaltijd. Medewerkers trekken er meermaals per week met de Kamiano Mobiel, een bakfiets, op uit om de meest geïsoleerde mensen die op straat leven soep en broodjes te brengen en een luisterend oor te bieden.
Elke werkdag kunnen mensen terecht bij Kamiano Onthaal. Ze krijgen er een ontbijt en een lunch, nemen er een douche, laten zich medisch verzorgen of doen een beroep op de begeleiding.

Copyright Kamiano – Sant’Egidio

Eén grote familie

Mensen in nood vinden bij Kamiano in de geest van Damiaan hun eigenwaarde terug, krijgen er vriendschap en voelen de warme nabijheid van medemensen. Dat maakt van Kamiano, medewerkers, vrijwilligers en gasten, één grote familie.
Dit jaar viert deze grote familie zijn vijfentwintig jaar bestaan. Koningin Mathilde kwam op bezoek om iedereen een hart onder de riem te steken. Op zaterdag 8 juni jongstleden vond het colloquium ‘Kamiano – Een kwarteeuw gastvrij voor de vrienden van de straat’ plaats bij Kamiano in Antwerpen.

Copyright Kamiano-Sant’Egidio

Verborgen tranen

Psychiater Dirk De Wachter zei er volgende rake woorden:

Kamiano laat de verborgen tranen van deze wereld zien. In onze wereld schuiven we veel onder de mat. Kamiano gaat onder de mat kijken, voorbij de structuren. Hoe kunnen we de ogen niet sluiten voor het onrecht van de wereld? Gevoeligheid en kwetsbaarheid worden vandaag ten onrechte gepsycheerd. Mensen komen naar mij en vragen een pil omdat ze gevoelig zijn, terwijl het net de niet-gevoeligen zijn die ik liever zou zien komen. Maar hen zie ik te weinig.

Een thuis

Coördinatrice Pascale Bemelmans besluit:

Kamiano wil een thuis zijn, een plek waar de armen worden opgewacht, waar ze gekend zijn en bij naam worden aangesproken, waar ze aan tafel kunnen aanschuiven en zo goed mogelijk worden bediend. ‘Kamiano’ is de naam die de leprapatiënten op Molokaï aan pater Damiaan gaven en betekent zoveel als ‘broer’ of ‘vriend’. We zijn dit initiatief gestart in de aanloop naar de zaligverklaring van Damiaan De Veuster. Hoewel Damiaan geen arts was, is hij de melaatsen wel altijd nabij gebleven, hij heeft hen schooltjes helpen bouwen, heeft de doden op Molokaï respectvol begraven, enzovoort. Zo werd hij voor ons een inspiratiebron.

Kamiano – Sant’Egidio

Bron: Sant’Egidio en Tertio 29 mei 2019