Op 18 september 2019 overleed in Heverlee pater Roger Candaele op de leeftijd van 91 jaar. Hij was afkomstig uit een kroostrijk gezin in Leisele, West-Vlaanderen. In 1948 trad hij in bij de Paters van de Heilige Harten in Tremelo, en sprak er zijn kloostergeloften uit. Tot priester gewijd in 1954 in Zandhoven vertrok hij, na studies aan de faculteit Kerkelijk Recht van de KULeuven, in 1956 als missionaris naar Congo. Vanwege de onlusten waarmee de onafhankelijkheid van de kolonie gepaard ging, week hij zoals vele anderen in 1961 uit naar België maar keerde een jaar later reeds terug. Hij leefde en werkte in het bisdom Kole, meer concreet in bestuursfuncties, maar evenzeer in de pastorale praktijk. Vanaf 1967 deed hij dat vanuit de missiepost Idumbe. Leergierig en bedachtzaam van aard had hij veel aandacht voor al wat zich voordeed in de Afrikaanse leefwereld. Méér dan veertig jaar lang heeft hij grote verantwoordelijkheid gedragen in een land vol onzekerheid en onrust. In 1998 kwam hij definitief terug naar België en werd er econoom van de kloostergemeenschap van Leuven.Hij bleef daar de zorgzame en zachtmoedige medebroeder. Gezondheidsproblemen noodzaakten echter zijn opname in rustoord Vogelzang in Heverlee, waar hij is overleden.

Copyright Damiaan Vandaag