Het Vaticaan heeft de bisschoppen van Zimbabwe de toestemming gegeven om een proces op te starten voor de zaligverklaring van de Britse missionaris en franciscaanse leek John Bradburne (1921-1979).
Bradburne leidde een opmerkelijk leven. Hij werd in 1921 in Engeland geboren. In de Tweede Wereldoorlog werd hij opgemerkt omwille van zijn heldhaftige daden. Maar de dood en vernieling traumatiseerden hem ten diepste. Na de oorlog vingen vele jaren van reizen en zoeken aan en beproefde hij zijn geluk als pelgrim en kluizenaar, dichter en muzikant, grappenmaker, mysticus en theoloog.

Copyright John Bradburne Memorial Society

Na vele jaren vond hij de plaats waarvan hij voelde dat God ze voor hem had voorbestemd, bij de mensen met melaatsheid in Mtemwa – Zimbabwe. Hun verbanningsoord heeft hij helpen transformeren in een gemeenschap van vrede, vreugde en liefde, zoals pater Damiaan dat voor hem deed. Hij overleed in 1979 tijdens de burgeroorlog. Een gewapende militie ontvoerde Bradburne uit de gemeenschap van mensen met lepra die hij had geweigerd te verlaten. Hij werd doodgeschoten en gedumpt langs de openbare weg.
Aartsbisschop Ndlovu stelde in april tijdens het voorjaarsoverleg van de bisschoppen in zijn land voor om de Brit zalig te verklaren. Hij kreeg meteen unanieme steun. Het proces werd officieel op 5 september geopend, net 40 jaar na Bradburnes overlijden.

Bron: Kerknet