Op 15 oktober 1969, vijftig jaar geleden, overleed de bekende lepradokter uit Ninove: Frans Hemerijckx. Het Dr. Hemerijckxcomité samen met het stadsbestuur wil op zondag 13 oktober 2019 dit overlijden onder de aandacht brengen. Om 10.30 uur is er een herdenkingsmis in de abdijkerk en om 12.00 uur een hulde aan het monument vlakbij aan het Dr. Hemerijckxplein.
Reeds tijdens zijn studies in Leuven was Hemerijkx stichtend lid van de “Missiebond der Vlaamse studenten”. Een specialisatie in tropische geneeskunde toonde aan waar hij naartoe wilde.

Copyright René Obbels

En inderdaad, in 1929 vertrekt hij naar Congo. Eenmaal aan het werk ontdekt hij bij de zieken het hoge aantal mensen met lepra. Zonder aarzelen besluit hij de weg van Pater Damiaan te volgen en sticht in Tsumbe een lepracentrum. Als in de loop van de jaren 1940 de eerste medicijnen voor de behandeling van lepra ter beschikking komen, stelt hij een systeem op punt waardoor de melaatsen niet meer afgezonderd worden van hun familie, maar op een bepaalde plek in hun dorp door een ambulante dienst verzorgd worden. Door die aanpak krijgt hij bekendheid.
In 1953 stuurt de Belgische overheid hem naar India als wederdienst voor de jutte zakken door dit land naar België gestuurd voor hulp bij de watersnoodramp. Samen met Dr. Claire Vellut en haar medewerksters sticht hij in Polambakkam het grootse lepracentrum dat voor heel de wereld als model dient van ambulante verzorging van mensen met lepra.

Eenmaal zijn taak in India volbracht keert hij terug naar België. In de medische wereld blijft hij bekend als lepra-expert. Tenslotte is hij van dichtbij betrokken bij de totstandkoming van Damiaanactie.