In ons vorige nummer van onze nieuwsbrief vertelden we al dat het zilveren jubileum van de Pater Damiaanfamilie niet onopgemerkt voorbijging. Als blijvende herinnering besloot de vereniging een jubileumuitgave in twee delen te publiceren met daarin de belangrijkste artikels uit de eerste vijfentwintig nummers van haar tijdschrift Kamiano. In het eerste deel dat reeds verschenen is werden artikels verzameld over de ouders en grootouders van Damiaan en over Damiaan zelf. Het tweede deel is voorzien voor 2021 en zal betrekking hebben op de geschiedenis van de verschillende familietakken. Net zoals het tijdschrift is deze publicatie rijk geïllustreerd en bevat ze heel wat interessante informatie voor iedereen die van ver of dichtbij verwant is met de familie of gewoon geïnteresseerd is in de figuur van Damiaan. Voor meer info, neem contact op met Marc Van Volsem van de Damiaanfamilie via marcvanvolsem@telenet.be

copyright Damiaanfamilie -Marc Van Volsem