Kerknet is en blijft een belangrijke partner bij het verspreiden van nieuws over Damiaan. Zo voert het mee promotie voor een initiatief van de provinciale voorzitter van Damiaanactie voor West-Vlaanderen Hein Samyn. Hij gaat met de reizende expo ‘Damiaan: Held en Heilige’ in zijn provincie op tournee om de figuur van Damiaan onder de aandacht te brengen en geld in te zamelen voor de strijd tegen lepra.

Naar aanleiding van het Damiaanjaar brengt Kerknet ook inhoudelijk interessante artikels over Damiaan. In deze StoryMap kan je Damiaans leven volgen van zijn geboorte tot en met zijn heiligverklaring.

Aan de hand van tien citaten uit zijn brieven wordt stilgestaan bij de inspiratie die Damiaan dreef in zijn engagement voor uitgestoten mensen.

copyright Kerknet

Bron: Kerknet