In dit Damiaanjaar viert het Woonzorgcentrum Damiaan haar 45-jarig bestaan. In 1974 werd het voormalig klooster van de paters Picpussen in Tremelo-Ninde door dokter Robert Van Droogenbroeck aangekocht om hier personen te huisvesten en te verzorgen die omwille van specifieke zorgnoden moeilijker terecht konden in de reguliere instellingen. Door de jaren heen werden de bestaande gebouwen stelselmatig aangepast en volgden tal van uitbreidingen, met de oprichting van een aparte afdeling voor jong-dementen als laatste belangrijke realisatie. WZC Damiaan groeide zo uit tot één van de grootste woonzorgcentra van het land met 460 bewoners en 340 personeelsleden. De directie wilde dit jubileum niet onopgemerkt laten voorbijgaan en organiseerde in de laatste week van september een feestweek met tal van activiteiten voor bewoners, personeel en hun familie. Daarnaast worden in het kader van het feestjaar tal van nieuwe initiatieven op poten gezet zoals de oprichting van een bewonersparlement om de bewoners op die manier meer inspraak in hun dagelijkse leven te geven.

copyright WZC Damiaan

Bron: Het Nieuwsblad