Op 7 maart 2020 overleed in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt (West-Vlaanderen) pater Marcel Maes. Hij werd geboren in Zwevezele op 30 juli 1934. Zijn middelbare studies deed hij deels aan de Don Boscoschool in Sint-Denijs-Westrem, deels aan het Damiaaninstituut in Aarschot. In 1955 deed hij zijn intrede bij de paters van de Heilige Harten in Tremelo. Na zijn priesterwijding vertrok hij in 1963 als missionaris naar Indonesië om er zijn Nederlandse confraters in het bisdom Pangkalpinang te vervoegen. Hij begon zijn werk in de parochiepastoraal en werd er benoemd tot secretaris van de bisschop. In 1973 kwam hij terug naar België, en wel naar Brussel om er aan het Pius X Instituut de studies van verpleger aan te vatten en er in de ziekenzorg te werken. Die periode in zijn leven sloot hij in 1983 af met een jaar aalmoezenier te zijn in het Revalidatieziekenhuis van Pellenberg. In 1984 veranderde hij nogmaals van werkveld en werd godsdienstleraar aan het Sint-Vincentiusinstituut in Roeselare. Toen zijn gezondheid hem geen voltijds apostolaat meer toeliet, zei hij, schalks als altijd, dat hij ging rusten. Hij werd ziek en overleed onverwachts. Vanwege de coronacrisis werd zijn uitvaartdienst slechts bijgewoond door een klein aantal confraters en familieleden.

Marcel Maes – copyright Damiaan Vandaag