Bij zijn verhuis van de Damiaanparochie van Helmond naar de Sint-Petrusparochie in Uden merkte één van de nieuwe parochianen van pastoor John van de Laar op dat ze in Uden geen enkele band hebben met de beroemde Belgische missionaris. Maar dat is dan toch buiten de zussen van Damiaan gerekend. Eugenie De Veuster of zuster Alexis (1825-1854) en Pauline De Veuster of zuster Alphonse (1835-1873) kennen we vooral als figuranten in het levensverhaal van Damiaan. Maar als we even inzoomen op hun eigen leven kunnen we niet anders dan toegeven dat ze beiden ook hun sporen verdiend hebben.

Eugenie De Veuster

Eugenie De Veuster trad op jonge leeftijd in 1842 in het klooster van de Ursulinen in Tildonk nabij Leuven (België). Amper een maand later werd ze naar het Ursulinenklooster in Venray (Nederlands-Limburg) gestuurd. In 1844 sprak zij daar haar eeuwige geloften uit. In mei 1845 verliet ze Venray met enkele medezusters om een nieuw klooster in Uden te stichten. Eugenie of zuster Alexis hield zich dagelijks bezig met de opvoeding en het onderwijs van de jeugd. Zo begeleidde ze ook een meisje met tyfus. Ze raakte besmet en stierf, 29 jaar oud, in 1854.

copyright Marc Van Volsem

Pauline De Veuster

Pauline De Veuster ging na haar lagere school op kostschool bij de zusters Ursulinen in Uden, bij haar oudere zus. Eugenie moedigde haar zus aan om ook in te treden. Twee jaar na haar zusters dood trad Pauline ook daadwerkelijk in bij de Zusters Ursulinen in Uden. In 1858 legde ze haar eeuwige geloften af. Net als haar zus hield ook Pauline zich als zuster Alphonse bezig met de opvoeding en het onderwijs van de jeugd. Toen ze sukkelde met de gezondheid, hield ze zich bezig met tekenen, schilderen en handwerk. Ze correspondeerde ook regelmatig met haar broer Damiaan. In 1873 overleed Pauline, zuster Alphonse, in Uden.

copyright Damiaan Vandaag

Een gezamenlijke rustplaats

Beide zussen van Damiaan werden op het kloosterkerkhof begraven. In 1957 werd het stoffelijk overschot van de zusters Ursulinen herbegraven in een verzamelgraf dat in oktober 1999 werd verplaatst naar een andere plaats op het kerkhof. Het kerkhof werd ondertussen geïntegreerd in het park van rust- en verzorgingstehuis Het Retraitehuis dat onderdak vond in de oude kloostergebouwen van de Ursulinen.

copyright Adriaan Sanders en John van de Laar

Met dank aan Adriaan Sanders en John van de Laar