Heilige Pater Damiaan
bid voor ons, bid voor onze wereld,
gij die de parabel van de barmhartige Samaritaan
op unieke wijze gestalte hebt gegeven
en de wonden van de melaatse mensen
op een ver eiland hebt gebalsemd en verzorgd
en deze uitgestotenen het besef hebt gegeven
volwaardige mensen te zijn in de ogen van God.

Gij, die de woorden van Jezus
tot de vrome, rijke jongeling gesproken –
‘Verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen
en ge zult een schat in de hemel bezitten’ –
gij hebt die woorden met de inzet
van uw leven werkelijk waar gemaakt
en al wat ge bezat aan de melaatsen geschonken
en waar de rijke jongeling bedroefd
van Jezus wegging, hebt gij gezegd:
‘Ik ben de gelukkigste priester van de Kerk.’

Van burger uit het landelijke Tremelo
zijt gij een wereldburger geworden
en een heilige bekend in alle continenten.

Wij bidden en vragen u, heilige Pater Damiaan,
maak van onze wereld één dorp
waarin zij die rijk zijn en begaafd
zich zouden inzetten voor alle zieken
en noodlijdenden. Geef hen inzicht
en kracht daarvoor te willen ijveren.
Onze wereld, onze moderne wereld
heeft nog steeds een grote nood aan inzet.

Heilige Pater Damiaan,
bid voor ons en bid voor deze wereld.

René Boon

Damiaanbeeld Eugène Eggen – copyright Damiaan Vandaag – Luc Behets