Het coronavirus kent geen landsgrenzen. Wereldwijd grijpt het virus wild om zich heen. Ook Venezuela in Zuid-Amerika ontsnapt er niet aan. De Venezolaanse katholieke kerk wil iedereen die strijd tegen het virus een hart onder de riem steken. De Venezolaanse kardinaal Jorge Urosa, aartsbisschop-emeritus van Caracas, verwijst hierbij ook uitdrukkelijk naar pater Damiaan als inspiratiebron. In zijn artikel ‘Helden van COVID-19 zoals pater Damiaan’ verwoordt de kardinaal het als volgt:

In deze tijden van epidemie en zoveel angst, is het goed om de reddende kracht van de verrezen Jezus, de basis van het christelijke geloof, voor ogen te houden en om de goede dingen te koesteren die ondanks alles blijven gebeuren. Daarbij denk ik aan de ‘getuigenissen’ die onze moderne helden van het coronatijdperk ons dagelijks geven. Zij brengen voor ons het verhaal van pater Damiaan van Molokaï opnieuw tot leven en gaan in zijn voetsporen. Damiaan gaf in zijn inzet voor de mensen van Molokaï gestalte aan Jezus’ woorden tijdens het Laatste Avondmaal: ‘De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft’ (Joh 15, 13) (Willibrordvertaling). Net als Damiaan zijn er zovelen vandaag die zich met een grote toewijding inzetten voor hun medemensen in nood, voor wie getroffen werd door het coronavirus. Deze mensen nemen risico’s om mensenlevens te redden. Alle zorgverleners verdienen in deze tijden onze erkenning. Dat de inzet van Damiaan en van deze zorgverleners ook ons mag inspireren.

Links: hedendaagse zorgverlener in de strijd tegen corona, België, 2020 – copyright Line Boon; rechts: pater Damiaan, Molokaï 1878 -copyright Damiaan Vandaag

Bron: ssccpicpus.com en aciprensa.com