Tijdens de laatavond TV-talkshow Vandaag deed Lieven Scheire een oproep tot al wie een grote lasercutter had om gelaatsmaskers, ‘face shields’, te maken. Dit zijn doorzichtige maskers in PETG of polycarbonaat die vermijden dat je onbewust toch je gelaat aanraakt terwijl je iemand verzorgt en zo besmet geraakt. Naast de gewone mondmaskers is dit beschermingsmiddel iets waar veel verzorgers tevergeefs achter vragen. Scheire ondersteunt MakersAgainstCorona.org. Deze organisatie focust zich vooral op het maken en verdelen van beschermingsmiddelen voor de individuele thuisverzorger die gewoonlijk uit de boot valt als er al iets verdeeld wordt.

Leerkracht Marijn Michielsens uit het Damiaaninstituut dacht: “Op school staat zo’n lasercutter die we toch niet gebruiken nu er geen lessen zijn. Misschien kan ik daar een aantal gelaatsmaskers maken.” Uiteraard gaf de directie toestemming om de machine te gebruiken. Het materiaal werd opgehaald in Aalst en Marijn ging maandag aan de slag met een design/ patroon (een CAD-computerprogramma), om de maskers te snijden. Dit alles ter beschikking gesteld door de non-profitorganisatie.

Lasercutter Damiaaninstituut Aarschot – copyright DIA

Een journalist vernam dit en schreef er een artikeltje over dat ’s anderendaags verscheen. ’s Avonds was er een bijdrage op ROB en ’s woensdags stroomden de vele aanvragen op binnen. Ondertussen werd er een oproep gedaan naar leerkrachten om vrijwillig te komen meehelpen. De oproep had tot gevolg dat er een halt moest worden gezet want er mochten uiteraard niet meer dan 5 personen in de werkhal en social distancing bleef belangrijk.

De stad Aarschot bestelde prompt 500 exemplaren en kocht zelf het materiaal aan dat echter nadien bijna nergens meer te vinden was. Na enig zoekwerk en tips die er kwamen via een oproep op Radio 2 en VRT NWS was er terug materiaal voorhanden en konden we terug aan de slag. Op 3 april was de bestelling voor de stad afgewerkt.

Leerkracht Marijn Michielsens Damiaaninstituut Aarschot – copyright DIA

De tamtam deed zijn werk: heel wat zorgverleners, thuisverplegers, tandartsen, e.d. kwamen smeken om ook enkele exemplaren te krijgen. Het oorspronkelijke principe van MakersAgainstCorona blijft daarbij gerespecteerd: de maskers worden gratis weggeschonken en bij voorkeur aan individuelen. De productie was voor de school enkel mogelijk nadat er een milde schenking kwam van een oud-leerkracht die sterk geloofde in het prachtige initiatief van zijn oude school. Een andere oud-leerling schonk enkele duizenden hechtingsclips.
Zelfs tijdens de paasvakantie blijven leerkrachten zich engageren om verder te komen werken.

Er werden 1841 gelaatsmaskers geproduceerd. Ondertussen hadden 35 mensen zich aangeboden om beurtelings te komen helpen bij de productie en de distributie. Geïnspireerd door pater Damiaan blijft de school zich inzetten voor mensen die dreigen uit de boot te vallen. Vanop het Damiaanplein keek hij goedkeurend toe.

Met dank aan Myriam Borremans, directeur tweede en derde graad

Bron: Damiaaninstituut Aarschot