De Leuvense eerstegraadsschool Stroom gevestigd in de Vaartkom ging in september 2018 van start. Het is een initiatief van de Katholieke Scholengemeenschap Secundair Onderwijs Leuven, in samenwerking met de UC Leuven Limburg Lerarenopleiding en de begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Stroom beoogt een vlottere doorstroming van het basis- naar het secundair onderwijs en brengt leerlingen ‘ook onder stroom’ om persoonlijke talenten te ontdekken en een eigen weg uit te stippelen. De klassieke focus op evaluatie en resultaatgerichtheid verschuift naar de meer dynamische focus op evolutie en groeikansen. Talentontwikkeling en zorg voor elkaar, open geest en samenhorigheid gaan er hand in hand. In deze school kregen leerlingen de kans om hun leslokalen een klinkende naam te geven. Naast Nelson Mandela en de Leuvense rapper Dworfi kreeg ook Damiaan zijn lokaal.

Bron: Het Nieuwsblad en Stroom