Heilige Pater Damiaan,
een besmettelijke ziekte
heeft reeds wereldwijd
veel mensenlevens gekost,
en in ons dagelijks leven
niemand van ons gespaard.

Daarom komen wij tot U.
Gij hebt op Molokai de lepra-besmetting meegemaakt,
en uw leven gegeven voor de mensen met lepra.

Nu bidden wij U,
dat God onze Heer ons iets van uw bezieling geeft,
iets van uw Godsvertrouwen,
iets van uw aandacht voor alle mensen in nood.

Geef het ons
deze besmetting te kunnen doorstaan,
te boven te komen,
en na te denken over een nieuwe gelukkige levenswijze
voor ons
en voor alle mensen op onze wereld.

Dit vragen wij U met aandrang,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

René Obbels ss.cc