Doorheen de jaren zijn het Damiaanmuseum in Tremelo en het Damiaancentrum in Leuven altijd afhankelijk geweest van schenkingen voor hun collectievorming. De voorwerpen en documenten die we ontvingen en ontvangen trachten we goed te bewaren, te ontsluiten en waar mogelijk te tonen aan een groot publiek om Damiaans verhaal te blijven vertellen. Graag geven we wat meer uitleg bij enkele interessante schenkingen die we de voorbije maanden ontvingen.

* Peter Ausloos liet zich als godsdienstleerkracht in het Belgische leger sterk inspireren door Don Bosco, Phil Bosmans en ook door Pater Damiaan. Na het overlijden van Peter schonk zijn broer boeken en kunstwerken, waaronder twee mooie altaardoeken met een afbeelding van Damiaan, aan het Damiaancentrum.

copyright Damiaan Vandaag – Luc Behets

* Na de verhuis van de minderbroeder beeldhouwer Rik Van Schil van Vaalbeek naar Wilrijk werd een nieuwe bestemming gezocht voor tal van beelden en ontwerpen in zijn atelier in het centrum “Pro Arte Christiana”. Bij deze gelegenheid werd zijn ontwerp voor een Damiaanbeeld in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen uit 1994 overgebracht naar het Damiaancentrum.

copyright Damiaan Vandaag – Luc Behets

* Raymond Ceuppens maakte naar aanleiding van de zaligverklaring van Damiaan verschillende kunstwerken. Voor zijn monumentale, expressieve en levensgrote beeld van een zittende Damiaan vond hij echter moeilijk een koper. Na een tentoonstelling van zijn werk in de Sint-Andrieskerk in Antwerpen in 1995 bleef het beeld in deze kerk achter. Toen men eerder dit jaar een nieuwe thuis voor dit beeld zocht was het Damiaancentrum een evidente keuze. In Leuven kreeg het beeld een prominente plaats in de foyer van het Damiaancentrum.

copyright Damiaan Vandaag – Luc Behets

* Maar het zijn niet enkel kunstwerken die onze aandacht wegdragen. Zo stuitte Antoon Feyaerts bij zijn zoektocht naar Damiaanboeken op de tweedehandsmarkt op een exemplaar van de Damiaanbiografie van Gavan Daws met daarin een handtekening van Alex Wilequet. Zowel het boek van Gavan Daws als het toneelstuk van Wilequet bepaalde in de jaren 1980 mee het beeld van Damiaan dat een ganse generatie koesterde. Dit boek is een waardevolle getuige die toont hoe beide ‘producten’ samen gebruikt werden om elkaar te versterken.

copyright Damiaan Vandaag – Luc Behets

* Het overgedragen archief-en documentatiemateriaal van Stan Wouters heeft betrekking op de herdenking van de 100ste verjaardag van Damiaans overlijden, de zalig- en heiligverklaring en de Grootste Belg verkiezing. Doordat de klemtoon van het materiaal ligt op wat er bij deze gelegenheden gebeurde in Ninde en Tremelo is deze overdracht een belangrijke aanvulling op onze collectie.

copyright Damiaan Vandaag – Luc Behets

OPROEP

Heb je zelf Damiaanmateriaal waarvan je je afvraagt of het de moeite waard is om het te bewaren of wens je zelf een schenking te doen, neem dan zeker contact op met ons via info@damiaanvandaag.be of 016 31 63 68.

Met dank aan alle gulle schenkers