Het ministeriële besluit van de federale regering van zondag 1 november 2020 bepaalt in essentie dat vanaf maandag 2 november 2020 (en tot nader order): publieke liturgische vieringen NIET zijn toegestaan met uitzondering van :

  • uitvaarten die zijn toegestaan met maximaal 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld evenmin als de voorganger, de organist en het uitvaartpersoneel;
  • huwelijken die uitsluitend bijgewoond kunnen worden door de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst;
  • liturgische vieringen die worden opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden kunnen doorgaan met maximaal 10 personen (opnamepersoneel inbegrepen) en voor zover de plaats van eredienst tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft.

De kerken mogen openblijven voor persoonlijk gebed.

In de Sint-Antoniuskapel in Leuven vinden tot nader order dus geen vieringen plaats. De kapel blijft wel open. Iedereen kan dus terecht bij Damiaan voor stilte en gebed. Gelieve hierbij wel rekeningen te houden met volgende richtlijnen:

  • Maximaal 4 personen zijn toegelaten in kerk én crypte samen
  • Draag een mondmasker
  • Ontsmet de handen
  • Houd voldoende (min. 1,5 m) afstand

Draag zorg voor jezelf en voor je naasten!

Bron: Bisschoppenconferentie

 

Copyright Mia Verbanck