Bij de heiligverklaring van Damiaan in 2009 schreef kardinaal Danneels een Damiaangebed.

Damiaangebed

God onze Vader,
Gij schenkt ons een nieuwe heilige,
iemand van bij ons,
Pater Damiaan.
Wij danken U met heel ons hart.
In hem is uw Zoon Jezus
opnieuw ‘al weldoende rondgegaan’
tussen de armen en de verworpenen.
Geef ons meer geloof
om ook het verborgen lijden te kunnen zien
en te helpen wie vaak vergeten wordt.

Leer ons hopen ‘tegen alle hoop in’,
en schenk ons vertrouwen
ook bij uitzichtloze situaties.
Maar leer ons bovenal te beminnen
zoals Damiaan,
die zelf niet heeft geaarzeld
om melaatse onder de melaatsen te worden,
één van hen.

Maak ons door uw genade zoals hij,
heldhaftig en heilig
in uw dienst
en in dienst van de mensen,
de armen en de verworpenen eerst.
Door Jezus Christus onze Heer. Amen.
Heilige Pater Damiaan, bid voor ons.

Godfried kardinaal Danneels

Copyright Mia Verbanck