UITNODIGING

woensdag 26 september 2012

van 20.00 tot 22.00 uur

Conferentie Damiaancentrum Leuven

(in samenwerking met CCV – Partner in christelijk vormingswerk)

 

Kerk met toekomst

 

Jan Wuyts

 

De kerk heeft een toekomst, ook bij ons, indien zij een evangelische gemeenschap wordt waar barmhartigheid het wint van offers, waar de belangrijkste de dienaar is en waar kwaliteit hoger scoort dan kwantiteit. Dit kan gebeuren als we een bijbelse spiritualiteit herontdekken die veel mensen kan aanspreken. Enkel zo worden onze parochies opnieuw ‘open kerken’ waar alle gedoopten welkom zijn.

Jan Wuyts, priester en oud-deken van Leuven, schreef zijn visie op de toekomst van de kerk neer in het boek ‘Van voren af aan. Kerk met toekomst’ (Uitgeverij Acco, 2011). De centrale pijlers van deze kerk van de toekomst wil hij voor ons toelichten.

Deze voordracht gaat door op woensdag 26 september 2012 in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven van 20.00 tot 22.00 uur. Bijdrage: 4 euro.

Iedereen is van harte welkom.

Voor meer informatie: info@damiaanvandaag.be of Tel. 016 31 63 68