Conferenties Damiaancentrum najaar 2012

(i.s.m. CCV-Partner in christelijk vormingswerk)

Pater Damiaan blijft een wegwijzer, ook voor mensen vandaag. Daarom biedt het project Damiaan Vandaag ook dit najaar een reeks voordrachten met uitwisseling aan. Op die manier willen we de inspiratie die ten grondslag lag aan het engagement van Damiaan voor kleine en uitgestoten mensen actualiseren naar hedendaagse maatschappelijke en kerkelijke thema’s.

De samenkomsten gaan steeds door op woensdagavond in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven, telkens van 20.00 tot 22.00 uur. Bijdrage: 4 euro.

Woensdag 26 september 2012

Jan Wuyts: Kerk met toekomst

De kerk heeft een toekomst, ook bij ons, indien zij een evangelische gemeenschap wordt waar barmhartigheid het wint van offers, waar de belangrijkste de dienaar is en waar kwaliteit hoger scoort dan kwantiteit. Dit kan gebeuren als we een bijbelse spiritualiteit herontdekken die veel mensen kan aanspreken. Enkel zo worden onze parochies opnieuw ‘open kerken’ waar alle gedoopten welkom zijn.

Jan Wuyts, priester en oud-deken van Leuven, schreef zijn visie op de toekomst van de kerk neer in het boek ‘Van voren af aan. Kerk met toekomst’ (Uitgeverij Acco, 2011). De centrale pijlers van deze kerk van de toekomst wil hij voor ons toelichten.

Woensdag 17 oktober 2012

Luc Van Hilst: De Weg van Damiaan

De kracht van de heilige Damiaan De Veuster ligt in de herkenbaarheid voor mensen van onze tijd. Wij kunnen naar hem kijken en hem ontmoeten als ‘iemand van bij ons’. Maar we kunnen ook dieper schouwen in zijn ziel en ook daar is er herkenbaarheid. De weg van Jozef De Veuster naar de kloosterling Damiaan en uiteindelijk de apostel van de melaatsen loopt voor een deel in onze streek: in Tremelo, in Leuven en in Scherpenheuvel. Drie plaatsen die wij kunnen verbinden aan drie grote momenten in het leven van Damiaan, maar ook aan ons leven.

Luc Van Hilst is pastoor van Scherpenheuvel en Damiaan is voor hem één van de spirituele wegwijzers van onze tijd. Hij gaat samen met ons op spirituele zoektocht naar Damiaan.

Woensdag 7 november 2012

Agnes Pas: De kracht van geloven

Ieder heeft een eigen te weg te gaan doorheen de fasen van het leven. Het leven is een voortgaand avontuur, een dynamisch gebeuren met hoogten en laagten. Soms schijnt dat leven rustig voort te kabbelen. Soms komen er plots onverwachte wendingen. Maar alles is waardevol op zijn tijd. Voor gelovige mensen komt daarbij de uitnodiging het eigen leven te toetsen aan inzichten die van elders komen. De Bijbel geeft ons daarbij krachtige voorbeelden maar soms ook tegendraadse oproepen.

Agnes Pas was voorzitter van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad en van Broederlijk Delen. Als schrijfster en kunstenaar probeert ze het christelijke mysterie in woord en beeld te vatten. Ze wil getuigen hoe haar geloof kracht en houvast biedt in de dynamiek van het leven van elke dag.

Woensdag 19 december 2012

Kerstbezinning

De geboorte van een kind ontroert ons. Kan de geboorte van het Kerstkind ons hart nog raken? In woord en lied, in gedicht en symbool willen we het geheim van Jezus’ menswording naderbij brengen.