Damiaanactie voert in het laatste weekend van januari campagne voor de strijd tegen lepra. De ziekte is perfect te genezen en vroegtijdige opsporing voorkomt handicaps. Niet alle mensen met lepra krijgen evenwel tijdig de juiste medische diagnose en zorgen. Mensen worden zo getroffen door de ziekte, de handicaps en het sociale stigma. Damiaanactie probeert lepra tijdig te ontmaskeren en mensen opnieuw veerkracht en kansen te geven. Dat kan Damiaanactie niet zonder de steun van velen. Nu de campagne door corona noodgedwongen anders dan anders verloopt, tonen mensen zich erg creatief om hun steentje bij te dragen aan de strijd voor een menswaardig leven voor iedereen.

Campagnemomenten en -bijeenkomsten vinden op een creatieve manier toch plaats.

Vanuit Tielt in West-Vlaanderen geeft het parochieteam iedereen zo de kans om vanuit een veilige thuisomgeving digitaal deel te nemen aan een prachtig opgeluisterde viering ter gelegenheid van de Wereldlepradag.
De viering werd opgenomen in de decanale Sint-Pieterskerk in Tielt.
Voorgangers zijn deken Filiep Callens en diaken Davy Verkest.
Met dank aan iedereen die deze digitale viering mogelijk maakte.