Recent werd het Damiaanfonds omgedoopt tot het 3D-Fonds.
3D is een fonds van de KU Leuven (Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties). 3D staat voor Design, Diversiteit, Damiaan

DESIGN verwijst naar het creatieve vermogen van de mens om een meer kwaliteitsvolle en leefbare wereld na te streven en te creëren voor iedereen, via architectuur, gebruiksvoorwerpen en technologie die inclusie, diversiteit en duurzaamheid bevorderen.

DIVERSITEIT verwijst naar de onmiskenbare verschillen tussen mensen. Het fonds heeft een bijzondere aandacht voor de specifieke sociale en culturele omstandigheden waarin mensen met een handicap leven en die vaak leiden tot marginalisering en verdrukking, en voor de culturele en sociale dynamieken die ontstaan als respons hierop. Die dynamieken behelzen de manieren waarop mensen met een handicap zichzelf zien en voorstellen, het respect en de tolerantie voor ieders eigenheid en de connectie tussen mensen en niet-menselijke actoren, zoals dieren, objecten en technologie.

DAMIAAN was een Belgische missionaris die zich engageerde voor mensen die vanwege hun ziekte afgezonderd werden in de leprakolonie van Kalaupapa, op het eiland Molokaï, Hawaï (VS). Wie aandacht heeft voor het erfgoed en de nalatenschap van Damiaan, gaat niet voorbij aan de religieuze en etnische diversiteit in de leprakolonie, aan Damiaans concrete inzet voor de verbetering van materiële levensomstandigheden en aan zijn wereldwijde invloed en doorgaande inspiratie tot op vandaag.

DEZE OPROEP ZOEKT VOORSTELLEN DIE:
• de drie dimensies van 3D in hun onderlinge verbondenheid concreet kunnen omzetten in een praktische en haalbare creatie.
• een breed publiek kunnen bereiken via het ontwikkelen van een tentoonstelling, film, publicatie, website of ander medium.
• een engagement aangaan met mensen die gemarginaliseerd of verdrukt worden;
• passen binnen het grotere objectief van 3D om een meer geïntegreerde, op elkaar betrokken en verbonden wereld te maken.
• via de communicatie met een breder publiek kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling van het ruimere 3D project, waar deze creatie deel van uitmaakt.

Voor meer info, klik 3D_NL