Pater Gabriel Phalip ss.cc. schreef in deze coronatijden onderstaand (vertaald) Damiaangebed.

Damiaangebed

Damiaan, in deze tijden van nood wenden we ons tot u.
Je koos voor een leven in afzondering op Molokaï in dienst van melaatsen.
Je kwam in contact met ziekte, besmetting, lijden en dood. Denk aan ons.

Damiaan, je hebt jezelf aangeboden om anderen te genezen, te beschermen en te troosten. Wij vertrouwen je toe: allen die betrokken zijn bij gezondheidszorg, bij onderzoek, bij allen die risico’s nemen en zich geven zonder de kosten te tellen in deze tijd van beproeving.

Damiaan, je hebt vermoeidheid en uitputting ervaren. Bescherm allen die tot het uiterste van hun krachten gaan om levens te redden.

Damiaan, jij kende de pijn van het gevoel alleen en verlaten te zijn. Wij bidden tot u voor de zieken, de ouderen, voor gevangenen die plotseling geen bezoek meer krijgen van hun dierbaren en die wanhopig eenzaam zijn.

Damiaan, je hebt geen melaatsen genezen, maar je hebt ze allemaal liefgehad en gediend. Help ons om de juiste gebaren, aanrakingen en woorden te vinden die anderen troosten.

Damiaan, op Molokaï, overweldigd door de drang om lief te hebben en te dienen, vond je altijd tijd om te bidden en te aanbidden. Vernieuw in ons de smaak van het gebed en de hoop op Gods barmhartigheid.

Damiaan, op Molokaï wilde je dat zij die aan lepra stierven, een waardige begrafenis kregen. Verwelkom, met de Vader, allen die slachtoffer zijn van de huidige epidemie.

Damiaan, in Molokaï bracht jij licht in harten die in de nacht van nood waren verzonken.
Laat het licht van hoop in ons branden.

p. Gabriel Phalip sscc
Vertaling uit: Pierre Amar, Mon carême 2021 avec saint Damien de Molokaï, speciaal nummer Parole et Prière, 2021.

Copyright Paul Laes – Erfgoedcel stad Leuven