In Frankrijk verscheen dit voorjaar het boekje Mon carême 2021 avec saint Damien de Molokaï van pater Pierre Amar. Vanuit zijn ervaringen in de online pastoraal biedt hij handvaten tot een dieper beleven van de vastenperiode op weg naar Pasen. Hij doet dat concreet aan de hand van een episode uit het leven van Damiaan, een uittreksel uit zijn brieven, een bijbelcitaat en een praktische oplossing voor de vastentijd. Ongetwijfeld ook inspirerend buiten de vastenperiode.

Info: Pierre Amar, Mon carême 2021 avec saint Damien de Molokaï, speciaal nummer Parole et Prière, 2021, 120 pg, 3,5 euro. Verkrijgbaar via o.a. Editions Artege

Bron : ssccpicpus.com