In 2020 schonken we een herinnering van pater Damiaan, een stukje van de praalkist speciaal gemaakt voor de overbrenging van zijn lichaam in 1936, aan bisschop Du Jiang van het bisdom Bameng in Mongolië-China. Het wordt, samen met een Damiaanschilderij van de hand van zuster Maria Wu tentoongesteld in de kathedraal. Zuster Maria drukt in haar dankbrief de wens uit dat Damiaans geest van dienstbaarheid en liefde zich verder mag verspreiden in hun bisdom en in heel China.

Met dank aan zuster Maria Wu, bisschop Du Jiang en het ganse bisdom Bameng