Jaarlijks houdt Damiaanactie tijdens het laatste weekend van januari de grote nationale collecte en inzamelactie met o.a. de gekende stiftenverkoop. Covid-19 heeft dat dit jaar helaas belet. Geen stiftenverkoop, geen collectes op openbare plaatsen en geen deur-aan-deur verkoop. Voor de talrijke vrijwilligers een ontgoocheling. Of het een financiële aderlating wordt: daarvoor is het nog afwachten. Noodgedwongen gaat de campagne wel online door. Wie Damiaanactie toch wil steunen kan dat nog altijd online doen: een gift doen, pakjes stiften of ander materiaal kopen via de webshop op www.damiaanactie.be. Noodgedwongen werd er gezocht naar alternatieve acties. Zo worden bijvoorbeeld in Knokke-Heist stiften aan 7 euro aangeboden in apotheken, bakkerijen, bloemenwinkels en andere handelszaken. Een 50-tal lokale ondernemers steunen dit initiatief. Enthousiaste vrijwilligers gingen zelf op zoek naar acties om het door de coronapandemie geteisterde weekend te compenseren. Hopelijk zal de inzet van de talrijke vrijwilligers en de giften van de weldoeners de werking van Damiaanactie ook dit jaar toch ten goede komen.

Bron: Damiaanactie

Copyright Damiaanactie