Op 7 augustus ll. kreeg het Damiaancentrum Leuven bezoek van het Damiaancentrum Znojmo. Znojmo is de hoofdstad van het arrondissement Znojmo, gelegen in de provincie Zuid-Moravië in Tsjechië.

 


Grotere kaart weergeven


Het Damiaancentrum Znojmo kadert binnen een geheel van sociale projecten onder de koepel van de regionale Caritasafdeling, Caritas Znojmo. Tijdens het veertig jaar durende communistische bewind in Tsjechië werden mensen met een handicap, ouderen en zieken zo goed als aan hun lot overgelaten. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 en de ondergang van het communisme kon de samenleving aan haar sociaal, economisch en moreel herstel beginnen. Caritas Znojmo droeg hiertoe bij door de volle aandacht te schenken aan deze door het communisme vergeten en verdrukte groepen van mensen.  Iedere mens in nood, jong of oud,  kan terecht bij Caritas. Momenteel overkoepelt Caritas Znojmo dertien sociale projecten die zich onderscheiden door hun kleinschalige en menswaardige aanpak gericht op sociale (re)integratie.

 

Damiaancentrum Znojmo

 

Het Damiaancentrum – voluit het Dagcentrum Heilige Pater Damiaan –  is één van de dertien projecten.  Het richt zich vooral op mensen tussen 16 en 65 jaar, met een mentale handicap, specifiek mensen met een autismestoornis. De verzorgers en sociale werkers leren hun bepaalde vaardigheden aan en stimuleren hen om deze te gebruiken. Deze vaardigheden moeten hen vooruit helpen in het dagelijkse leven. Tegelijk moeten ze de sociale (re)integratie van deze mensen in de hand werken.

Niet toevallig koos het personeel voor een Damiaancentrum. Pater Damiaan is bij uitstek een icoon en houvast voor verdrukte en noodlijdende mensen. Hij bekommerde zich om verbannen melaatsen die maatschappelijk volledig buitenspel stonden. Hij nam het voor hen op ten koste van zichzelf.

 

De zorgende nabijheid van het personeel van het Damiaancentrum Znojmo

 

Toen het verzorgend personeel van Caritas Znojmo in de jaren 1990 op stage kwam in Vlaanderen, maakte men kennis met de inspirerende figuur van Pater Damiaan. De strijd van Damiaan voor menswaardigheid is de strijd van Caritas. Het dagcentrum kreeg zo bij Damiaans zaligverklaring in 1995 de naam Dagcentrum Pater Damiaan – vanaf 2009 met het bijvoegsel ‘heilig ‘.

Van 4 tot en met 11 augustus ll. kwamen de verzorgers, sociale werkers en andere medewerkers van Caritas Znojmo, onder wie de directeur naar Vlaanderen voor een inspirerende vakantie in het voetspoor van Pater Damiaan.

Men bezocht toeristische plaatsen maar ook sociale projecten zoals Huize De Veuster in Tremelo en het Damiaancentrum in Sint-Oedenrode. Het museum en geboortehuis  van Pater Damiaan kreeg hen op bezoek en de groep stopte ook in Leuven. In Leuven maakte ze kennis met het Project Damiaan Vandaag, kreeg ze een artistieke rondleiding en had ze een moment van bezinning in de crypte bij het graf van Pater Damiaan. Als herboren en vol nieuwe energie keerde de equipe van Caritas Znojmo huiswaarts. Dankbaar was men om de hartelijke ontvangst in Leuven. In de wandelgangen viel het woord ‘samenwerking’. Misschien zit er in de toekomst wel een samenwerking in over de grenzen heen. Vol verwachting kijken we uit naar wat komen zal!

 

Damiaan inspireert