De paters van de Heilige Harten en Damiaan Vandaag reiken de Damiaanprijs 2021 uit aan de scoutsgroep Akabe Heverlee. Jonge vrijwilligers bieden er kwetsbare kinderen en jongeren met een mentale beperking de vrije tijd van hun leven met een aanbod op maat.

Damiaanviering en Damiaanprijs 2021 digitaal

Damiaan blijft ons ook in coronatijden inspireren. Vanop afstand, maar toch verbonden met elkaar, vieren we Damiaan. We nodigen iedereen graag uit om de Damiaanviering en de uitreiking van de Damiaanprijs 2021 digitaal te beleven.

Bekijk via onderstaande link de opnames van de gebedsviering en de uitreiking van de Damiaanprijs 2021 die dit jaar noodgedwongen in zéér beperkte kring plaatsvond in de Damiaancrypte: KLIK HIER

Damiaanprijs

De Damiaanprijs zet mensen en organisaties in de kijker die zich dagelijks in de geest van Damiaan inzetten voor een meer menswaardige en solidaire samenleving. Door hun vrijwillige inzet brengen ze meer dialoog, respect, verbondenheid en solidariteit teweeg tussen mensen. Het gaat vaak om mensen en organisaties die in de schaduw, ver weg van de camera’s en schijnwerpers bergen goed werk verzetten en een wereld van verschil maken voor hun medemensen. De paters van de Heilige Harten en Damiaan Vandaag reiken jaarlijks deze Damiaanprijs uit aan een organisatie of een project als erkenning voor hun aandacht en inzet voor medemensen. Het is belangrijk dat Damiaans inspiratie niet enkel blijft voortleven in boeken of mooie woorden maar ook in het concrete leven van mensen. De Damiaanprijs is een bronzen Damiaankunstwerk van de Leuvense kunstenaar Willy Peeters.

Akabe Heverlee

De Damiaanprijs gaat in 2021 naar Akabe Heverlee (AKABE = Anders KAn BEst).
Akabe Heverlee is een erkende scoutsgroep binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen voor kinderen en jongeren met een mentale beperking. De scoutsgroep werd rond 1962 opgericht met als doel om zich speciaal te bekommeren om kwetsbare kinderen. Bewust koos men ervoor om niet te spreken over gehandicapte kinderen. De scoutsgroep wil geen labels plakken of denken in hokjes. De leiding heeft aandacht voor alle kwetsbare kinderen, die helemaal zichzelf mogen zijn, met al hun talenten maar ook met alle speciale zorgen die ze nodig hebben. “Je bent wie je bent, en je bent jezelf en dat is prima”, zo luidt het motto van Akabe. Studenten-vrijwilligers vormen de leiding. Tweewekelijks bieden ze de leden een prachtige namiddag met talrijke activiteiten op maat. Ze hebben ook een ‘snoezelcaravan’ waar leden kunnen uitrusten en hun zintuigen kunnen aanspreken met een lavalamp, voelmatten, knetterzeep en luisterverhalen. Jaarlijks gaan ze met de ganse groep van kinderen en jongeren ook op kamp.

In vele opzichten gaan de studenten-vrijwilligers van Akabe Heverlee in de voetsporen van Damiaan en maken ze Damiaans inspirerende boodschap van verbondenheid, dialoog en solidariteit vandaag waar. Damiaan liet zich raken door de noden en behoeften van kwetsbare medemensen. In het bijzonder ging de aandacht en de zorg van Damiaan uit naar kinderen en jongeren, vooral weesjongens en weesmeisjes. Hij organiseerde voor hen allerlei activiteiten ter ontspanning en bood hun ook kansen om hun creativiteit te stimuleren, door spel, door muziek en zang. Zelfs op zijn sterfbed zorgde Damiaan nog voor knikkers voor de weeskinderen. Damiaan zette zich ten volle in voor alle kwetsbare jongeren onder zijn hoede.

Net als Damiaan zetten ook de vrijwilligers van Akabe Heverlee zich ten volle in voor alle kwetsbare kinderen en jongeren. Ze doen veel meer dan hun leden een leuke namiddag bezorgen. Ze geven hun leden echte vriendschap en bieden hun vele kansen, vol inzet en overgave. Daarom verdienen ze deze Damiaanprijs 2021.

Meer info over scoutsgroep Akabe Heverlee: groepsleiding.akabeheverlee@gmail.com en https://www.akabeheverlee.be/ (nieuwe website in opbouw)

Voor het persbericht bij de uitreiking van de Damiaanprijs 2021, klik hier:

Persbericht Damiaanprijs 2021 voor Akabe scouts Heverlee