In het bisdom Honolulu worden er stappen gezet met het oog op het openen van een zalig- en heiligverklaringsproces voor Jozef Dutton (1843-1931). Na zijn bekering tot het katholicisme trok Dutton in 1886 naar Molokai waar hij samenwerkte met pater Damiaan tijdens diens laatste jaren. Na Damiaans dood bleef hij de rest van zijn leven bij de melaatse mensen en nam de zorg op zich voor de jongens die in het Baldwin Home woonden.
De eerste stap van het proces bestaat erin dat een officieel document  van de hand van bisschop Larry Silva wordt opgehangen aan de deuren van de kathedraal van Honolulu, van de Sint-Franciscuskerk van Kalaupapa en van de Damiaankerk van Kaunakakai-Molokai. Dit document bevat de oproep om alle relevante informatie te verstrekken die voor of tegen de uiteindelijke zaligverklaring en heiligverklaring kan pleiten.

Jozef Dutton (Copyright Damiaan Vandaag)

Met dank aan Anwei Law en Cheryl Wint

Bron: Bisdom Honolulu en Hawaii Catholic Herald