Frans Vandamme werd geboren op 6 januari 1923 in Zarren, bij Diksmuide (West Vlaanderen). Hij begon in september 1935 zijn middelbare studies in het Damiaancollege in Kortrijk. Na zijn humaniora startte Frans op 14 september 1943 zijn noviciaat bij de paters van de Heilige Harten in Tremelo. Na zijn filosofie- en theologieopleiding in Zandhoven werd Frans op 25 juli 1949 priester gewijd door Mgr. Leo Seunens. In 1951 werd Frans benoemd als leraar en surveillant in het Damiaancollege in Kortrijk, waarvan hij in 1966 directeur werd. Hij kreeg er de moeilijke opdracht om de studierichtingen uit te breiden om de school draaiende te houden. Door de veranderende tijdsgeest verloor het Damiaancollege echter stilaan zijn aantrekking en besloot men in 1973 om de school te sluiten. In 1975 verhuisde Frans samen met zijn medebroeders naar de nieuwe picpusresidentie in de Meiweg in Kortrijk, waar hij gedurende vijftien jaar de taak van overste opnam. Van 1976 tot 2000 was hij daarenboven rector van de zusters van de H. Familie en aalmoezenier van het rustoord op de Pottelberg. Hier besteedde hij de meeste tijd aan individueel bezoek van de bewoners. Tot het einde van zijn leven bleef Frans zich engageren voor allerlei vrijwilligerswerk. Toen zijn gezondheid sterk achteruitging, verhuisde hij naar het rustoord ‘Residentie Hortensia’ in Lauwe waar hij overleed op 15 augustus 2021. De uitvaart vond plaats in de Verrijzeniskerk in Kortrijk.

Copyright Damiaan Vandaag